Vaistot ovat hintansa arvoisia!

Vaistot ovat hintansa arvoisia!

Saan toisinaan viestiä kuluttajilta, joiden mielestä Vaistot ovat kalliita ja haluan mielelläni kertoa miksi hinta on sellainen kun se on, sillä siihen on syynsä ja uskon, että olet kanssani samaa mieltä siitä, että Vaistot ovat hintansa väärtejä kun olet lukenut tuotteiden valmistuksesta hieman lisää.

Lemmikkien ruoat valmistetaan hyvin usein kokonaan tai osittain raaka-aineista jotka ovat helppoja ja halpoja valmistajalle käyttää. Tällaiset raaka-aineet ovat useimmiten ihmisruokateollisuuden ylijäämiä ja niin pitkään tai siten säilytettyjä etteivät ne kelpaa ihmisruokateollisuudelle enää. Esimerkkinä tällaisesta ovat pilaantuneet eläinperäiset tuotteet, jotka steriloidaan joko happo- ja/tai painekäsittelyllä, jonka jälkeen niistä valmistetaan erilaisia eläinten rehuja tai rehuseoksia, sekä raakaruokia että kuivamuonia. Toisenlaisin menetelmin valmistetaan myös esimerkiksi liha- ja luujauhoa, joita käytetään laajasti erilaisiin eläinten rehuihin, niin lemmikkieläimille kuin tuotantoeläimillekin.

Tällaiset käsittelymenetelmät mahdollistavat sen, että raaka-aineet voidaan tuoda mistä päin maailmaa tahansa, eikä sillä ole niin väliä kauanko kuljetuksessa kestää. Siten ne ovat helppoja ja halpoja valmistajalle. Tällaiset raaka-aineet ovat bakteerien osalta hyvinkin turvallisia, sterilointi pitää huolen siitä, mutta se ei takaa tuotteen turvallisuutta muuten ja samalla raaka-aineen muut ominaisuudet kärsivät. Hyvät bakteerit ja entsyymit tuhoutuvat yhtälailla tässä prosessissa. Olemme varmasti myös samaa mieltä siitä, että ruoan tuoreus ja vähäinen prosessoimisaste on muutenkin ruoan terveellisyyden kulmakiviä.

Meillä raaka-aineet tulevat tehtaalle tuoreena suoraan tarkkaan valituilta kotimaisilta teurastamoilta. Tämä on hyvin poikkeuksellista, sillä jopa ihmisille myytävä jauheliha (valtaosa näistä) on valmistettu kertaalleen pakastetusta lihasta. Tämä on monelle yllätys, mutta helposti todettavissa jos asia kiinnostaa.

Tällä tavalla varmistamme, että raaka-aineet ovat laadultaan erinomaiset kaikin tavoin, eikä erityisiä sterilointimenetelmiä tarvita ja näin ruoan sisältämät ravintoaineet, samoin kuin hyvät bakteerit ja entsyymit säilyvät!

Vaikka monessa raakaruoassa käytetään pelkästään ihmisruokateollisuuden ylijäämiä, meidän tuotteissa tilanne on tyystin toinen. Käytämme ruoissamme sekä sisäelimiä, kuten maksaa ja sydämiä, että aitoa, oikeaa lihaa, joka laatunsa puolesta sopisi yhtä hyvin ihmisruokateollisuuden käyttöön. Tämän lisäksi tuotteissa on toki sellaisia raaka-aineita, jota Suomessa harvemmin käytetään ihmisruokia varten, kuten luut, jänteet ja rustot.

Jos tuotteemme koostumustiedoissa kerrotaan, että tuote sisältää lihaa, se on nimenomaan lihaslihaa, eli sitä samaa jota ihmisille myydään lihana. Sen lisäksi kerromme tarkkaan tuoteselosteessa mitä ruhon osia on käytetty, vaikka laki sallisi meidän kirjoittavan koostumustietoihin vain ”liha ja luu”.

Koska raaka-aineet tulevat aina kotimaisilta teurastamoilta, voimme taata, että raaka-aineet ovat kotimaisia ja raaka-aineiden jäljitettävyys on erinomainen. Jos tarvetta ilmenisi, voisimme jäljittää tarkkaan miltä tilalta teurastetut eläimet tulivat oman tuote-erän valmistuspäivämäärän perusteella.  Samaan ei moni pysty.

Raaka-aineiden kotimaisuus ja erinomaisuus on siis tuotteidemme perusta, mutta näin erinomaisen ja ainutlaatuisen tuotteen valmistamiseen tarvitaan muutakin.

Jotta pystymme valmistamaan täysin lisäaineettoman, jauhatusta lukuun ottamatta prosessoimattoman ruoan, jossa ei ole lisättyjä vitamiineja, joka kuitenkin vastaa tiukkoja vaatimuksia niin ravintoaineiden kuin bakteerimäärien puolesta, tarvitaan erittäin tehokas, tarkka tuotanto- sekä pakastusprosessi.

Se, että raaka-aine tulee tuoreena, asettaa tuotannolle haasteita, sillä tuotanto on suunniteltava tarkkaan niin, että jokaista tuotetta valmistetaan silloin kun tiettyä raaka-ainetta on saatavilla. Tuotteen valmistus on pakko tehdä saman päivän aikana kun raaka-aine vastaanotetaan, jotta tuoreus ei kärsi. Sen lisäksi on valmistajana tietysti huolehdittava siitä, että tuotteita riittää myytäväksi koko ajan, mutta jotta niitä ei ole liikaa jotta varastointiaika venyisi tuhottoman pitkäksi.

Niinpä tuotannonsuunnittelijallamme on pähkinöitä purtavaksi joka ikinen päivä! Onneksi prosessimme ovat niin hyvin laaditut, että tämä onnistuu.

Kun raaka-aineet ovat saatu tehtaalle ja ne ovat jauhettu, sekoitettu ja annosteltu valmiiksi pulliksi, on pakastamisen vuoro. Pakastuksen on tapahduttava erittäin tehokkaasti ja nopeasti, jotta ravintoaineet eivät kärsi!

Tätä varten pakastamme pullat spiraalipakastimessa ennen niiden pakkaamista. Pakastusprosessi on erittäin nopea, jotta ravintoaineet säilyvät.

Kun pakastus on tehty, jäiset pullat annostellaan, pakataan uudelleensuljettaviin pusseihin jotka vuorostaan pakataan myyntierälaatikoihin ja näin laatikot jatkavat matkaansa pakkasvarastoon jossa ne ovat valmiita kuljetettavaksi jälleenmyyjillemme.

Tähän prosessiin, siitä kun lihat tulevat meille ko. Päivän teurastuserästä, siihen kunnes tuote on valmiina kuljetettavaksi jälleenmyyjillemme, menee vain joitain tunteja!

Siksi tuotteemme ovat ylivertaisia ja siksi ne ovat hieman kalliimpia kuin monet muut. Olemme silti onnistuneet optimoimaan tuotantomme sellaiseksi, ettei hinnan tarvitse olla valtavan paljon kalliimpi ja siksi uskomme, että voimme olla samaa mieltä siitä, että tuotteemme ovat hintansa arvoisia!

Kommentit