Säännöt ja rekisteriseloste / Testaa millainen kokki olet -kilpailu

SÄÄNNÖT

1. JÄRJESTÄJÄ
Oy MUSH Ltd
Meijeritie 4
68600 Pietarsaari
Suomi

2. OSALLISTUMISKELPOISUUDEN RAJOITUS
MUSHin kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten henkilökunta, tai muiden kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunnat, eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun.

3. PALKINTO
Osallistujien kesken arvotaan 3 kpl palkintoja. Palkinto koostuu virtalähteeseen kytkettävästä kylmälaukusta sekä laatikollisesta (8 x 800 g) MUSH B.A.R.F. Vaisto® -ruokaa. Palkinnon arvo on n. 100 €. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

4. KILPAILUAIKA
Kilpailu on voimassa 17.4.2015 – 30.6.2015.

5. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
Kuluttaja voi osallistua kilpailuun MUSHin verkkosivuilla.

6. PALKINTOJEN ARVONTA
Järjestäjä arpoo palkinnot kaikkien testin tehneiden ja sähköpostiosoitteensa jättäneiden kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinto toimitetaan postitse. Järjestäjä ei sitoudu toimittamaan voittoja, joiden voittaja on antanut puutteelliset osoitetiedot. Palkinto toimitetaan n. kuukauden sisällä voittopäivästä.

7. PALKINNON KÄYTTÄMISEEN LIITTYVÄ VASTUU
Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan.

8. ARPAJAISVERO
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä olevasta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista esim. ylimääräisistä matkakustannuksista.

9. SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA OSALLISTUJIA
Kaikki kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Oy MUSH Ltd
Meijeritie 4
68600 Pietarsaari
Suomi

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Magnus Pettersson
Toimitusjohtaja, Oy MUSH Ltd
puh. +358 44 538 6389
magnus.pettersson@mushbarf.fi

REKISTERIN NIMI
MUSHin “Testaa millainen kokki olet” -kilpailun rekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään MUSHin ja Käyttäjän väliseen viestintään kilpailua koskien. Osallistumalla kilpailuun Käyttäjä hyväksyy, että hänelle voidaan ilmoittaa voitosta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä tai luovuteta Oy MUSH Ltd:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET: TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 § ja 30 §:n mukainen on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora- tai muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää MUSHille. Lisätietoja ja -ohjeita tarkastus- ja/tai kielto-oikeuden käytöstä voi pyytää myös rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.