alex_german

Terveisiä WALTHAM:n tieteellisestä ruokintakokouksesta

Symposium oli järjestetty erittäin hyvin ja luentoja oli kuuntelemassa yli 250 alan ammattilaista. Kuvassa Dr. Alex German, University of Liverpool

The WALTHAM International Nutritional Sciences Symposium 2013

Tänä syksynä minulle aukeni mahdollisuus lähteä oppimaan lemmikkieläinten ruokinnasta WALTHAM:n tieteelliseen ruokinta-symposiumiin. Kokous järjestettiin kauniissa Portlandin kaupungissa Oregonin osavaltiossa Yhdysvalloissa.  Kerron ensin vähän WALTHAM:sta, sillä se on paljon muutakin kuin tieteellinen kokous. WALTHAM on Marsin omistama lemmikkieläinten ravitsemukseen ja hyvinvointiin keskittynyt tutkimuskeskus, jossa tehdään työtä lemmikkieläinten terveellisen ravinnon kehittämiseksi. WALTHAM:in tutkimuskeskuksessa on kehitetty monelle tutut lemmikinruokamerkit, kuten Royal Canin, Pedigree ja Nutro, ja ne ovat siis alunperin Mars –perheyrityksen tuotteita, vaikka monelle Mars tuokin mieleen lähinnä suklaapatukan. 

Portlandiin oli tänä vuonna kokoontunut keskustelemaan ja kuuntelemaan lemmikkien ruokinnasta yli 250 alan asiantuntijaa ympäri maailmaa. Teemana kokouksessa oli kuroa yhteen rakoa ihmis- ja lemmikkieläinpuolella tehdyn ravintotutkimuksen välillä. Pääpuhujien aiheet käsittelivät suolistomikrobien vaikutusta ravinnon imeytymiseen, ravinnon vaikutusta ikääntymiseen, eläinten luonnonmukaista ravintoa ja ravinnon proteiinisisällön vaikutusta hyvinvointiin. Tärkeänä osa-alueena keskusteltiin myös ylipainon vaikutuksesta ihmisten ja lemmikkien terveyteen. 

Raakaruokintaa koskevien tutkimustulosten ensi-esittely

Oma posteriesitykseni käsitteli pentuajan ruokinnan vaikutusta lonkkadysplasian ilmenemiseen saksanpaimenkoirilla. Tutkimukseni toteutettiin kyselytutkimuksena (DOGRISK –aineisto), jossa omistajat olivat saaneet vastata kysymyksiin koiran pentuajan ruokinnasta.

Tulokseksi saatiin, että raakojen sisäelinten, raa’an kalan, raa’an lihan, raakojen luiden ja rustojen, raa’an naudan mahan, raa’an kananmunan ja eläinperäisten öljyjen syöttäminen koiralle 2-6 kuukauden iässä suojaisi koiraa lonkkanivelen kehityshäiriöltä. Kun taas kypsennetyn lihan sekä kypsennettyjen luiden ja rustojen syöttäminen 2-6 kuukauden ikäiselle saksanpaimenkoiralle vaikutti tutkimustulosten mukaan altistavan lonkkanivelen kehityshäiriölle. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä.

Tutkimuksessa mukana olleista koirista suurin osa sai pentuiässä pääravintona kuivamuonaa, eikä kuivamuonan syöttämisellä tässä tutkimuksessa todettu olevan merkitystä lonkkanivelen kasvuhäiriön kehitykseen, mutta osana ravintoa syötetyllä raa’alla ravinnolla tuntui olevan suojaava vaikutus. Saman suuntaiset tulokset saatiin myös kysymyksistä, jotka käsittelivät ruokintaa 6-18 kuukauden iässä. 

Raakaruokinnasta apua allergioihin ja suoliston hyvinvointiin?

Vaikka lemmikkien ruokintatutkimus on viime vuosikymmeninä keskittynyt pääosin kuivamuonaan, oli hienoa, että raakaruokaa koskevat esityksemme otettiin kiinnostuneina vastaan Symposiumissa. DOGRISK –projektista, johon myös oma tutkimukseni kuuluu, oli symposiumiin otettu esille myös kaksi muuta raakaruokintatutkimusta Suomesta.

Maritsa Palmusen tutkimus käsitteli raa’an kananmunan vaikutusta koiran suoliston hyvinvontiin. Myös hänen tuloksensa puhuvat raakaruuan puolesta, ja tuloksena olikin, että koirat, joiden ravintoon kuuluu raaka kananmuna, kärsivät mahasuolikanavan oireista vähemmän kuin ne koirat, joiden ravintoon raaka kananmuna ei kuulu.

Kolmannen DOGRISK –projektin posteriesityksen aiheena oli atopia/allergia ja raakaruoka. Tässä Anne Paasikankaan tutkimuksessa havaittiin, että pentuiässä raakaruokaa osana ravintoaan saanet koirat kärsivät vähemmän atopiasta/allergiasta, ja toisaalta että pentuiässä kuivamuonaa ja nahkaisia puruluita syöneet kärsivät useammin atopiasta/allergiasta.

Jatkotutkimuksia odotellessa

Kaikki tulokset ovat vasta suuntaa antavia, eikä niiden perusteella voi vielä tehdä suoria johtopäätöksiä, mutta erittäin mielenkiintoisia ne ovat. Odotan mielenkiinnolla, mitä tutkimuksen tiimoilta paljastuu, kunhan koko aineisto saadaan käsiteltyä ja jatkotutkimukset toteutettua.

ELK Sari Grundström

Täältä voit lukea Sarin esittelyn ja edellisen blogipostauksen: Matkalla kohti tutkittua tietoa raakaravinnon vaikutuksesta koirien terveyteen

Kommentit