mush-vaisto-web-120

Vaistojen raaka-aineista ja ravintoarvoista

Vaisto tuotteiden raaka-aineet ovat täysin kotimaiset (lukuunottamatta lohta joka tulee norjasta ja joitakin kasviksia sesonkikauden ulkopuolella) ja valtaosaa niistä käytetään tuotteiden valmistukseen tuoreena, ts.ne tulevat tuoreena suoraan teurastamolta ilman, että niitä pakastetaan tai säilytetään pitkiä aikoja ennen tuotteiden valmistusta.

Monen raa’an kissan ja koiranruoan tyypilliset valmistuksen vaiheet ovat seuraavat: Raaka-aine pakastetaan teurastamolla ja se laitetaan säilöön. Se voi olla pakastettuna päivistä jopa kuukausiin ja vuosiin ennenkuin se sulatetaan ja siitä valmistetaan koirille/kissoille raakaruokaa ja pakastetaan uudelleen. Näiden vaiheiden  aikana mm. ravintoaineet heikkenevät, bakteerimäärät kasvavat ja rasvat voivat härksiintyä.

Koska haluamme tarjota parhaan mahdollisen raakaruoan, ilman lisäaineita tai vahvoja käsittelyitä, meillä ei toimita näin, vaan valtaosa raaka-aineista tulee tehtaalle tuoreena, niistä valmistetaan tuotteet heti ja valmiit tuotteet ovat kaupan hyllyllä parhaimmilaan muutamassa päivässä tästä, yleensä kuitenkin muutamassa viikossa. Prosessoimattomuus ja lyhyt säilytysaika vaikuttaa suuresti ravintoarvoihin (tutkimustietoa aiheesta on runsaasti).

Raaka-aineiden pakastamisen lisäksi, yleisesti käytetty käsittelymenetelmä eläinperäisille tuotteille on happo ja/tai painekäsittelyt joilla pyritään lisäämään tuotteiden säilyvyyttä sekä hillitsemään tuotteiden bakteeripitoisuuksia. Näitä käytetään usein jos raaka-aine ei ole ensiluokkaista. Nämä käsittelyt vaikuttavat valitettavasti myös mm. ravintoainepitoisuuksiin heikentävästi.

MUSH ei käsittele raaka-aineitaan millään tavoin, koska pidämme huolta niiden laadusta jotta näitä menetelmiä ei tarviste käyttää, vaikka se tuo tullessaan valtavat haasteen tuotantotavoille, -suunnittelulle jne. Raaka-aineet jauhetaan ja sekoitetaan, ne muotoillaan tuotteen mukaan (pötköksi, pullaksi tai levyksi) jonka jälkeen ne pakastetaan ja pakataan. Bakteeripitoisuudet pysyvät alhaisina ja ravintoarvot korkeina juuri siksi, että raaka-aineet ovat tuoreita, kylmäketju on katkeamaton ja niitä ei käsitellä em. menetelmin.

Prosessoimattomuus ja raaka-aineiden käsittelemättömyys on todellinen haaste laatuvaatimusten suhteen joita viranomaistahot valvovat, esim. EVIRA. EVIRAn vaatimat laatutekijät ovat jopa tiukemmat lemmikkien raa’an jauhelihan kuin ihmisille tarkoitetun jauhelihan suhteen; Mm. enterobakteereja saa olla huomattavasti vähemmän koirien raakaruoassa kuin ihmisille tarkoitetussa jauhelihassa. Lemmikkieläinten raakaruokien bakteeripitoisuuksia valvotaan sekä runtiininomaisesti että pistokokein, mutta EVIRAn resurssit eivät juuri riitä muuhun kuin suurimpien toimijoiden valvontaan. Koska MUSH on suurin raakaruoan valmistaja Pohjoismaissa, valvonta kohdistuu voimakkaasti meihin, niin Suomessa kuin muissa maissa joissa toimimme. Tästä syystä EVIRA on testannut tuotteitamme niiden 3,5 vuoden aikana, kun tuotteet ovat olleet markkinoilla, ilman huomautuksia.

Prosessoimattomuuden tuomien etujen lisäksi Vaistojen raaka-aineet ovat todella tarkkaan valittu, jotta kaikki tarvittavat ravintoaineet tulevat raaka-aineista ilman tarvetta lisäravinteille tai vitamiiniseoksille. Tämä ei onnistuisi, jos raaka-aineet eivät olisi tuoreita ja jos jokaisella ainesosalla ei olisi oma tarkoituksensa kokonaisuudessa. Tästä syystä Vaistoihin ei tarvita lisäravinteita, olkoon sitten kyse Vaistoista koirille tai kissoille. Ne ovat täysravintoja ja tätä nimitystä ei lain mukaan saa käyttää ellei tuote todella ole sitä. Vastoin joitakin uskomuksia, sekä ravintoaineiden paikkansapitävyyttä että bakteeripitoisuuksia valvotaan EVIRAn toimesta, kuten edellä jo mainitsin. 
 
Olen saanut joitakin yhteydenottoja huolestuneilta koiranomistajilta, jotka ovat lukeneet nettien keskustelupalstoilta väitteen, että Vaisto ei olisi täysravinto, perustuen mm. sille, että Vaiston sisältämät raaka-aineet eivät voisi sisältää tarvittavia ravintoaineita. Se on hieman epäselvää mitkä kirjoittajien viitetiedot ovat, mutta ne eivät selvästikään ole paikkansapitäviä. Me olemme analysoineet sekä raaka-aineemme, että valmiit Vaisto-tuotteemme. Analyysitulokset osoittavat selkeästi, niin teoriassa kuin käytännössä, että täysravintomme täyttävät hienosti täysravinnoille asetetut vaatimukset.
 
Toinen asia joka on saanut jotkut epäilemään täysravintoasiaa on se, että Vaistojen pakkauksiin ei ole painettu tuotteen vitamiinipitoisuuksia. Käytäntö lemmikkieläinruoissa on se, että pakkaukseen painetaan vain lisätyt vitamiinit. 

Tästä syystä Vaisto-tuotteissa ei ole pakkauksessa vitamiinitietoja, kun taas esimerkiksi DUO+ tuotteissa on merkintä lisätyistä vitamiineista. Vaisto tuotteet ovat analysoitu laboratoriossa vitamiinien osalta, joiden perusteella tiedämme, että Vaisto-tuotteemme sisältävät täysravinnoille asetetut vitamiinimäärät. 
 
Tarkkojen ravinoarvojen ilmoittaminen Vaistojen osalta on kuitenkin hankalaa, koska käytämme pelkästään luonnollisia raaka-aineita, joiden ravintoarvot vaihtelevat jonkun verran. Lihojen ravintoainepitoisuudet riippuvat mm. Siitä missä, miten ja minkälaisella rehulla eläin on kasvanut ja minkä ikäisenä se teurastettiin jne. Täten olisi harhaanjohtavaa ilmoittaa tietty tarkka luku. Vaihteluvälin voimme kuitenkin ilmoittaa. 
 
Vaihteluvälin perusteella tiedämme , että kaikki Vaisto-tuotteet, ovat täysravintoja ja täyttävät NRC:n kehittämän standardin, johon sekä FEDIAF että AAFCO nojaavat. Niiden ravintoarvot on varmistettu sekä analysoimalla tuotteet laboratoriossa, että teoreettisten ravintoarvojen perusteella jotta Vaistoa voidaan kutsua täysravinnoksi ja kuten edellä mainitsin, myös EVIRA on tuotteitamme testannut ilman että heillä oli huomautettavaa. 
 
Joitakin ravintoainearvoja pyydetään useammin kuin toisia, sillä jotkin väitteet keskustelupalsoilla viittaavaat tai suorastaan väittävät, että luonnollisista raaka-aineista ilman lisiä ei voisi edes teoriassa saada tarvittavaa määrää ravintoaineita psyyäkseen terveenä.  Ravintoaineet joihin väitteet kohdistuvat ovat Jodi, sinkki, D sekä E, joten näitä kysytään aika ajoin meiltä. Jotta jokainen voisi tehdä omat päätelmänsä ruoasta ja siitä haluaako ruokaan lisätä jotakin näistä vai ei, halusimme kertoa teille näiden ravintoaineiden pitoisuudet Vaisto tuotteista.
 
Aikuisille koirille tarkoitettujen Vaisto tuotteiden kyseisten ravintoarvojen vaihteluväli on seuraava:
 
Jodi 0,16 – 0,20 mg kuiva-aineesta/100g
Sinkki 9,44 – 11,40 mg kuiva-aineesta/100g
D 82,00 – 141,40 IE kuiva-aineesta/100g
E 4,85 – 5,82 IE kuiva-aineesta/100g
 
Koirille tarkoitettujen pentutuotteiden vastaavat arvot ovat:
Jodi 0,16 – 0,20 mg kuiva-aineesta/100g
Sinkki 10 – 13 mg kuiva-aineesta/100g
D 215 – 260 IE kuiva-aineesta/100g
E 6 – 7 IE kuiva-aineesta/100g

Kissoille tarkoitettujen tuotteiden vastaavat arvot ovat:
Jodi 0,17 – 0,20 mg kuiva-aineesta/100g
Sinkki 9,30 – 10,22 mg kuiva-aineesta/100g
D 81 – 89,3 IE kuiva-aineesta/100g
E 8,21 – 9,03 IE kuiva-aineesta/100g

 
Me olemme vakuuttuneita Vaistojen ravintoaineiden riittävyydestä sellaisenaan, mutta toki jokainen saa itse päättää miten tuotteitamme käyttää, haluaako lisätä ruokaan jotakin vai ei, ja tietysti lisien tarpeellisuus on aina riippuvainen kokonaisuudesta.

 

       Riikka Lahti

Kommentit