66483-153000348071936-4379232-n-0.jpg

Balines som barfar: Igor

Maria

Varför började du barfa?

För att det är mer naturligt att ge kött i ren form en torrfoder

Hur upplevde du själv BARF-utfodringen? Var det lätt, varierande eller krävande?

Smidig eftersom det är portions stora "köttbullar".

Märkte du några förändringar hos ditt husdjur efter kostbytet? Lägg gärna till före- och efterbildar ifall du har.

Det är svårare att slänga i sig fodret vilket gör att de verkligen kan äta utan att riskera att kräkas upp igen (vilket kan hända med torrfoder).

Utfodrade du med något annat utöver kött, organ och ben? Vad och varför?

Jag gav även torrfoder eftersom det var svårt för mig att sluta helt och hållet.

Kommentarer