tyhja_0

Misstanke om salmonella i MUSH B.A.R.F. Vaisto® Gris-kalkon-kyckling PUPPY FORMULA 800 g, tillverkningsdag 29.4.2014, bäst före 21.10.2015

Genom rutinmässiga stickprov utförda enligt vår egenkontroll har vi starka misstankar om att en av våra produkter innehåller salmonella: MUSH B.A.R.F. Vaisto® Gris-kalkon-kyckling PUPPY FORMULA 800 g, tillverkningsdag 29.4.2014, bäst före 21.10.2015. 

Det slutgiltiga bekräftelsen på laboratorietesterna får vi den 26.6.2014. Efter det kommer salmonellan även att typbestämmas av det finländska livsmedelssäkerhetsverket Evira. Hundar insjuknar i huvudsak inte i salmonella, men på grund av salmonellamisstanken har vi i samarbete med Evira och svenska Jordbruksverket beslutat att återkalla det här produktpartiet från marknaden. 

Konsumenter som har köpt produkten kan returnera den till MUSH-återförsäljare och få ersättning för den. 

Det här är första gången vi har misstanke om salmonella i någon av våra produkter. Vi följer situationen noggrant tills vi får de slutgiltiga testsvaren. 

Vi finns tillgängliga och svarar på alla eventuella frågor ni har. 

Tilläggsuppgifter 

Verkställande direktör Magnus Pettersson, Oy MUSH Ltd, +358 044 538 6389, magnus.petterson@mushbarf.fi 

Kommentarer