Varumärkesbok

Bästa läsare,

Vi har tagit fram en varumärkesbok för MUSH för att underlätta upprätthållandet av ett enhetligt varumärke. Denna handbok hjälper både oss och andra som har att göra med MUSH att förstå företagets ursprung och kärnvärden. Dessutom ger den instruktioner för hur du får ut det mesta av varumärket MUSH.

Ytterligare vill vi med denna handbok ge dig riktlinjer för allt som vi gör. Vi vill försäkra oss om att vårt varumärke upprätthåller ett enhetligt utseende och känsla – oberoende var i världen du stöter på det.

Oberoende om du är obekant med MUSH, eller om du har känt oss en längre tid, så vet du att detta varumärke är enastående. Vi kommer från en liten stad i Finland, och vi vill bevara vårt arv och vår passion för att göra hundar friskare och lyckligare. Informationen i denna handbok hjälper att hålla MUSH-varumärket intakt och unikt. Den är också ett verktyg som ger oss möjligheten att tala med enad röst.

Jag tror det är viktigt att nämna grunderna i BARF-utfodring eftersom vårt varumärke bygger på det. BARF är ett koncept som kommer från orden ”Biologisk Anpassad Rå Föda” eller ”Ben Och Rå Föda”.

Att utfodra hunden med BARF är naturligt och artspecifikt. Det här betyder att du utfodrar dem med rått kött, ben och grönsaker. Vår önskan är att hundägare ska få tillgång till den bästa möjliga hundmaten som det finns och samtidigt kunna utfodra hundar med det som de tror är rätt för dem. Vi ger människor något att tro på, inte något att köpa.

Med vänlig hälsning,
Magnus Pettersson
vd, Oy MUSH Ltd

Jakobstad, Finland 2013