MUSH-identitet

Denna del av varumärkesboken beskriver MUSH:s visuella identitet och ger instruktioner för användningen av varumärket och produktnamnen. Vi önskar att alla som arbetar tillsammans med MUSH noggrant följer dessa instruktioner, så att MUSH-varumärket förblir enat – oavsett var i världen man stöter på det.