Personvern

Snellman Groups generelle retningslinjer for personvern

Denne generelle personvernerklæringen beskriver hvordan Snellman Group behandler personopplysninger om brukerne av deres nettjenester og andre personer tilknyttet Snellman Group («Data Subject»), prinsippene for behandling av personopplysninger og rettighetene til Data Subject med hensyn til deres personopplysninger.

Snellman Group behandler personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen, god praksis for databehandling og -styring, gjeldende nasjonal lovgivning om databeskyttelse og EUs generelle personvernforordning (EU 2016/697). Vi ber deg vennligst om å lese denne personvernerklæringen nøye.

1. Felles behandlingsansvarlige

Denne personvernerklæringen gjelder for alle Snellman Group-selskaper i Finland som handler som felles behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med sine nettjenester og kundeservice. De felles behandlingsansvarlige inkluderer følgende Snellman Group-selskaper:

a) Navn: Oy Snellman Ab
Organisasjonsnummer: 0181676-5
Adresse: Kuusisaarentie 1, 68600 Pietarsaari
Telefon: +358 6 786 6111
E-post: tietosuoja@snellman.fi

b) Navn: Snellman Lihanjalostus Oy – Snellmans Köttförädling Ab
Organisasjonsnummer: 2212340-7
Adresse: Kuusisaarentie 1, 68600 Pietarsaari
Telefon: +358 6 786 6111

c) Navn: Snellmanin Kokkikartano Oy
Organisasjonsnummer: 1554059-5
Adresse: Jäspilänkatu 27, 04250 Kerava
Telefon: +358 6 786 6111

d) Navn: Figen Oy
Organisasjonsnummer: 2126615-8
Adresse: Pykärintie 15, 62395 Petterinmäki
Telefon: +358 6 786 6111

Parti (a) vil heretter bli referert til som «Hovedselskapet», og partiene (b) til (d) vil heretter bli referert til som «Datterselskapene». Hovedselskapet og Datterselskapene vil heretter samlet bli referert til som «Snellman».

2. Kontaktopplysninger til Snellman Group’s personvernombud:

Selskap: Oy Snellman Ab
Navn: Rose Lindell
Telefon: +358 40 680 9020
E-post: tietosuoja@snellman.fi

3. Roller for felles behandlingsansvarlige ved behandling av personopplysninger

Moderbolaget og Datterselskapene handler som felles behandlingsansvarlige når de behandler personopplysninger som en del av sine nettjenester og kundeservice. Moderbolaget tar seg av generelle retningslinjer og prinsipper som styrer nettjenester og kundeservice, og overvåker driften av nettsidene. Moderbolaget sikrer at behandlingen av personopplysninger som utføres av Snellman er i samsvar med personvernlovgivning og Snellman’s generelle retningslinjer for databeskyttelse.

Datterselskapene er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger med formål om å utvikle og markedsføre sine egne operasjoner, produkter og tjenester.

4. Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Snellman behandler personopplysninger med formål om å forbedre produktets sikkerhet og tilfredshet med produktene, samt forretningsutvikling. Dette inkluderer innsamling og respons på kundenes tilbakemeldinger og eventuelle klager. Behandlingen er basert på Snellmans berettigede interesse basert på et faktisk forhold mellom Snellman og den registrerte som oppstår når den registrerte kjøper Snellmans produkter eller er interessert i eller på annen måte samhandler med Snellman.

Snellman behandler personopplysninger til direkte markedsføringsformål når den registrerte abonnerer på Snellmans nyhetsbrev eller bestiller annet markedsføringsmateriell. Behandlingen av personopplysninger til direkte markedsføringsformål er basert på samtykke fra den registrerte når markedsføringen rettes mot forbrukere. Vi kan utføre direkte markedsføring til organisasjoner (slik som butikker), med mindre organisasjonen spesifikt har forbudt dette.

Med den registrertes samtykke kan vi også samle inn personopplysninger gjennom Snellmans nettjenester om den registrertes bruk av nettjenestene. For mer informasjon om bruk av informasjonskapsler, se avsnitt 10 nedenfor.

5. Registerets datamateriale

Snellman behandler kun de personopplysningene som er nødvendige og essensielle for hver behandlingshendelse. Snellman behandler for eksempel følgende kategorier av personopplysninger:

– Personlig identifikasjons- og kontaktopplysninger: Fornavn, etternavn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer til den registrerte.
– Tilbakemeldinger og klager: Informasjon om den registrertes tilbakemeldinger og klager, inkludert eventuelle bilag i form av bilder.
– Samtykker gitt av den registrerte: Samtykke til eller forbud mot direkte markedsføring og bruk av informasjonskapsler.
– Informasjon samlet inn via informasjonskapsler: IP-adresse, enhetstype, operativsystem, nettlesertype, tidspunkt, nettadresse som den registrerte kom fra til nettstedet, tid brukt på nettstedet, språkinnstillinger.

6. Oppbevaringsperiode for data

Snellman behandler personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen og kun i den grad det er påkrevd.

Personopplysninger skal lagres som følger:
a) Kundetilbakemeldinger og klager, samt personopplysninger behandlet som en følge av disse, slettes 12 måneder etter at tilbakemeldingen eller klagen er levert, hvis saken ikke er pågående eller krever ytterligere undersøkelse.
b) Data for direkte markedsføring vil bli behandlet til den registrerte ønsker å avslutte abonnementet.
c) Personopplysninger

kan oppbevares på grunnlag av Snellmans berettigede interesse så lenge det er nødvendig for å beskytte Snellmans berettigede interesse. Oppbevaringsperiodene vil da være basert på varigheten av pågående offisielle eller andre juridiske prosedyrer, samt på frister for rettslige skritt og foreldelsesfrister i henhold til relevant lovgivning.

7. Kilder til informasjon

Snellman samler kun inn personopplysninger fra Data Subject selv når de bruker Snellmans nettjenester (nettskjemaer) eller i forbindelse med andre transaksjoner via telefon eller e-post. Samtaler kan bli tatt opp for å forbedre kundeservice.

8. Mottakere av personopplysninger og regelmessig utlevering av informasjon

Personopplysninger om Data Subject behandles av de ansatte i Snellman som har behov for å behandle personopplysninger for å utføre sine oppgaver. Personopplysninger kan overføres internt i Snellman basert på berettiget interesse.

I visse tilfeller kan Snellman utlevere personopplysninger til tredjeparter. For eksempel kan Snellman bruke tredjeparts leverandører til å behandle personopplysninger på vegne av Snellman og i Snellmans navn. I slike situasjoner sikrer vi at behandlingen av personopplysninger utføres i samsvar med Snellmans praksis for databeskyttelse og i samsvar med avtalene inngått med leverandørene.

Snellman kan utlevere personopplysninger i forbindelse med en eventuell forretningsoppkjøp.

9. Overføringer av personopplysninger utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

Som regel behandler vi personopplysninger innenfor EU/EØS. Imidlertid kan vi overføre personopplysninger utenfor EU/EØS når en tredjeparts leverandør som brukes av Snellman opererer helt eller delvis utenfor disse områdene. I slike tilfeller sikrer vi alltid lovligheten av overføringene ved å overholde de standardkontraktsmessige klausulene vedtatt av EU-kommisjonen og ved å sikre at det er garantert tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene i det tredjelandet.

10. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes til og lagres på brukerens datamaskin. Dette gjør det mulig for nettstedets administrator å identifisere hyppige besøkende på nettstedet, gjøre det enklere for besøkende å logge på nettstedet og muliggjøre opprettelsen av samlet informasjon om besøkende. Denne tilbakemeldingen gjør det mulig for oss å kontinuerlig forbedre innholdet på nettstedet vårt. Informasjonskapsler skader ikke brukernes datamaskiner eller filer. Vi bruker dem på en måte som gjør det mulig for oss å gi våre kunder informasjon og tjenester som oppfyller deres individuelle behov. Vær oppmerksom på at informasjonskapsler kan være nødvendige for riktig funksjon av noen av sidene vi opprettholder og tjenestene vi tilbyr. Vi har rett til å lagre informasjonskapsler på enheten din hvis det er absolutt nødvendig for driften av nettstedet. Vi ber alltid om ditt samtykke til bruk av ikke-essensielle informasjonskapsler. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst.

11. Sikkerhet for registeret

Dine opplysninger lagres på Snellmans egne servere eller servere hos våre tjenesteleverandører, som er beskyttet i samsvar med standard bransjepraksis. Tilgang til personopplysninger er beskyttet av brannmur og brukerspesifikke bruker-ID-er, brukerrettigheter og passord. Personopplysningene som samles inn og behandles av Snellman, vil bli holdt konfidensielle, og kun Snellmans ansatte som trenger dataene i sine oppgaver, vil ha tilgang til dataene.

12. Automatisert beslutningstaking

Automatiserte individuelle beslutninger, som for eksempel profilering (Artikkel 22 i EUs personvernforordning), blir ikke foretatt.

13. Rettigheter til den registrerte

Den registrerte har rett til å få tilgang til sine personopplysninger og sjekke hvilke opplysninger som er lagret i personregisteret. Den registrerte har rett til å be om retting av unøyaktige eller utdaterte opplysninger og å be om at de blir supplert. Den registrerte kan be om sletting av sine personopplysninger i situasjoner i samsvar med artikkel 17 i EU’s personvernforordning (GDPR), og overføring av data fra ett system til et annet. De har også rett til å begrense eller motsette seg behandlingen av sine data i samsvar med artikkel 18 og 21 i EU’s personvernforordning (GDPR).

Den registrerte har rett til å tilbakekalle sitt tidligere samtykke til behandlingen av sine data når som helst. Den registrerte kan tilbakekalle sitt samtykke til direkte markedsføring i forbindelse med hver direktemarkedsføringsmelding.

Den registrerte oppfordres til å sende forespørsler angående sine rettigheter som den registrerte via e-post til Snellmans personvernombud (tietosuoja@snellman.fi).

Hvis den registrerte mener at Snellmans behandling av personopplysninger er i strid med EU’s personvernforordning (GDPR) eller andre bestemmelser om databeskyttelse, har den registrerte rett til å klage til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet i Finland) angående behandlingen av deres personopplysninger.

14. Annet

Snellman kan oppdatere denne personvernerklæringen når våre virksomheter utvikler seg eller lovgivningen endres.