Våre råvarer

ja, det spILLER faktisk EN ROLLE HVOR RÅVARENE KOMMER FRA

Når det gjelder råvarene er vi veldig kresne. Råvarene danner grunnlaget for alle produkter – vi tør å påstå at de er hjertet i alt vi gjør. Vi er stolte av å jobbe med leverandører som stiller like høye krav som oss for å kunne tilby kjæledyret ditt den mest naturlige maten som er tilgjengelig.

KJØTT FRA NORDEN

Den største delen av kjøttet i produktene våre kommer fra Finland. Vi tar også noen av våre animalske råvarer fra utvalgte produsenter i andre nordiske land. Det er mange fordeler med å bruke råvarer fra Norden. Disse landene følger alle de strenge lovkravene til både EU og sitt eget land, og derfor er nivået på mattrygghet svært høyt.

I internasjonal sammenligning er den nordiske jorden veldig ren. Takket være vekselbruk og frostvintrene brukes det mindre sprøytemidler enn i mange andre industriland og det gjøres på kontrollerte måter. Produksjonsdyrene behandles kun med antibiotika i behandlingen av etablert sykdom og aldri i forebyggende formål.

Vi i MUSH er stolte av våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, de fine ingrediensene og hvordan de håndteres. Vi er mest stolte av de titusenvis av katter og hunder sin livskvalitet vi har kunnet forbedre ved hjelp av produktene våre!

 

EGG

Våre Egg kommer fra en lokal eggprodusent i Finland.

ELG

Elgkjøttets opprinnelse er Finland og Sverige, der elgene vandrer fritt i skogene og spist naturlig mat.

GRIS

Vårt grisekjøtt kommer for det meste fra finske familiegårder via vårt morselskap Snellman. Kjøttet leveres ferskt fra Snellmans kjøttbearbeiding, som holder til i nærheten av MUSH-fabrikken. Vi kan forsikre deg om at de høye nasjonale kravene til finsk kjøttproduksjon er oppfylt og at de høye standardene innenfor dyrehelseprogrammet følges. Det avholdes veterinær- og rådgivningsbesøk flere ganger i året på gårdene. Vi får også noe av grisekjøttet fra gårder i Sverige som selvfølgelig overholder de strenge svenske lovene for svensk kjøttproduksjon og husdyrhold.

GRØnNSAKER

Vi använder bara råvaror som uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet. En del grönsaker är biprodukter eller svinn från livsmedelsindustrin, på så vis kan vi hjälpa till att minska matsvinnet. Grönsakerna kommer från Europa och i mån av möjlighet från Finland.

Vi bruker kun råvarer som oppfyller kravene til mattrygghet. Noen grønnsaker er biprodukter eller avfall fra matindustrien, så vi kan bidra til å redusere matsvinnet. Grønnsakene kommer fra Europa og i den grad det er mulig fra Finland.

KALKUN

Kalkunen kommer stort sett fra Finland. Når det gjelder kalkun følger vi EU og finske lovkrav for kjøttproduksjon og dyrehold. Vi får også en del av kalkunen fra Sverige. I likhet med Finland har Sverige strenge retningslinjer for kvalitet og kjøttproduksjon.

KYLLING

Kyllingen kommer hovedsakelig fra Finland og noe fra Sverige. Når det gjelder kyllingen følger vi landenes strenge retningslinjer for kvalitet som går utover EUs lovkrav.

LAM

Vårt lammkött kommer till största del från finska gårdar. En del av lammköttet får vi från utvalda producenter i Norge som även de följer EU:s lagkrav samt Norges egna stränga lagkrav för köttproduktion och djurhållning. En liten del av lammköttet kommer från utvalda producenter i Island.

Vårt lammekjøtt kommer for det meste fra finske gårder. Vi får noe av lammekjøttet fra utvalgte produsenter i Norge som også overholder EUs lovkrav samt Norges egne strenge lovkrav til kjøttproduksjon og husdyrhold. En liten del av lammet kommer fra utvalgte produsenter på Island.

LAKS

Laksen vår kommer fra Norge og noe fra Finland. Fisken leveres fersk til vår fabrikk av en lokal leverandør og oppfyller kravene til mattrygghet.

STORFE

Storfekjøttet vårt kommer for det meste fra finske familiegårder via vårt morselskap Snellman. Storfekjøttet leveres fersk fra Snellmans kjøttbearbeiding, som ligger i nærheten av MUSH-fabrikken. Vi kan forsikre deg om at de høye nasjonale kravene til finsk kjøttproduksjon er oppfylt og at de høye standardene innenfor dyrehelseprogrammet følges. Det avholdes veterinær- og rådgivningsbesøk flere ganger i året på gårdene. Vi får også noe av storfekjøttet fra gårder i Sverige som selvfølgelig overholder de strenge svenske lovene for svensk kjøttproduksjon og husdyrhold.

OLJER

Oljene kommer fra Finland (camelinaolje), Tyskland (solsikkeolje), Island (villfiskolje) og Spania (extra virgin olivenolje).

REIN

Reinsdyrene våre er ikke begrenset av landegrenser, da de går fritt rundt og spiser naturlig mat. Reinkjøttet vårt kommer fra Lappland. Leverandørene følger dyrevelferdsloven og beskytter reinen mot unødvendig lidelse. Målet er å skape et naturlig levemiljø for reinen.