Snellman-konsernets varslingskanal

Når bør jeg bruke Snellman varselkanal? 

Du kan bruke varslingskanalen hvis du mistenker at noe er galt, en form for dårlig oppførsel som er av stor offentlig interesse og som påvirker det aktuelle selskapet. For eksempel kan det dreie seg om uregelmessigheter som forekommer arbeidsplassen, ulovlige, uetiske eller skadelige aktiviteter som har en forbindelse til Snellman-konsernet eller til våre partnere, leverandører og underleverandører.

 

Du som rapporterer, ha en velbegrunnet grunn til å tro at opplysningene om overtredelsen (mistanken) er korrekte tidspunktet for rapporten. Å bevisst rapportere falske påstander er forbudt ved lov og kan medføre rettslige straff. 

 

Vennligst merk at varslingskanalen ikke er ment for såkalte vanlige kundesvar eller klager.

Hvem kan levere en rapport?

Rapporten kan være hvem som helst som har en nær tilknytning til Snellman-konsernet, for eksempel en ansatt, tidligere ansatt, underleverandør, leverandør, kunde, aksjonær, styremedlem, jobbsøker eller intern. 

Rapporten kan sendes inn helt anonymt, og din identitet som varsler vil bli beskyttet. Selv om du velger å oppgi navnet ditt, for eksempel for å lette etterforskningen av saken, vil saken din bli behandlet med fullstendig konfidensialitet. Personopplysningene du rapporterer i rapporten kan brukes til å etterforske saken eller videreformidles til myndighetene i henhold til vilkårene og forpliktelsene i lovgivningen, for eksempel hvis det blir iverksatt en forundersøkelse eller rettsprosesser. 

 

Hvem behandler min rapport?

Rapportene behandles kun av selskapets spesielt utvalgte personer som er forpliktet til å behandle rapporten på en uavhengig og upartisk måte. Alle rapporter etterforskes med fullstendig konfidensialitet, og taushetsplikten gjelder i den utstrekning loven foreskriver. Snellman-konsernet bruker Webropol’s varslerplattform, og kun personer oppnevnt innenfor Snellman-konsernet har tilgang til rapportene. Verken Webropol eller Snellman er kjent med varslerens IP-adresse. 

Snellman-konsernets varslingskanal administreres på konsernnivå og inkluderer rapporter fra alle operative selskaper som er en del av konsernet. Personene som behandler rapporter i Snellman-konsernet er Lena Holmberg og Rose Lindell ved HR-avdelingen. 

Hvordan sender jeg inn min rapport?

Du kan enkelt sende inn rapporten din ved å følge lenken https://link.webropol.com/cp/snellmanwhistleblow eller oppgitt QR-kode. Følg de gitte instruksjonene.

Du vil bli bedt om å velge om du ønsker å sende inn rapporten anonymt eller om du velger å oppgi navnet ditt. Deretter må du følge de gitte instruksjonene og huske å lagre det unike passordet som gir deg tilgang til å følge opp behandlingen av saken via en oppfølgingside på https://new.webropolsurveys.com/WB/Login.  

Hvis du ikke lagrer passordet, vil det ikke være mulig å gjenopprette det fordi ingen andre har tilgang til det. Hvis du glemmer å lagre passordet og har spørsmål om saken din, hvordan den utvikler seg osv., må du opprette en helt ny melding og henvise til at du har sendt inn en tidligere melding (oppgi dato og tidspunkt). 

Når får jeg svar på min innsendte rapport?

Rapporten blir bekreftet som mottatt innen 1 uke etter at den er mottatt, og behandlingstiden er 3 måneder (kan forlenges ved behov, men de som etterforsker saken vil informere deg om dette).