dsc-5769.jpg

Reidunn är en barfande Blandrashund

Sassasmulan

Varför började du barfa?

Färskfoder är det naturligaste fodret för hunden. Dessutom är det en viktig del av mina råttors (och möss) foder så det blev ett självklart val.

Stötte du på utmaningar i utfodringen, och hur övervann du dem i så fall?

Hunden kastade sig över maten och åt alldeles för fort. Men med en labyrint-matskål blev hon tvungen att äta långsamt och därefter gick det bra även med vanliga skålar.

Hur upplevde du själv BARF-utfodringen? Var det lätt, varierande eller krävande?

BARF-utfodringen var mycket lätt. Dessutom var det ett enkelt sätt att ge råttorna och mössen det tillskottsfoder de behöver.

Märkte du några förändringar hos ditt husdjur efter kostbytet? Lägg gärna till före- och efterbildar ifall du har.

Tidigare hade hunden perioder av matvägran men dessa har helt försvunnit efter kostbytet.
Råttorna och mössen har fått finare päls efter bytet av tillskottsfodret från torrfoder till BARF.

Vilka tips skulle du ge till någon som ska börja barfa?

Gör en långsam övergång mellan fodertyperna.

Kommentarer