Jack Russell Terrier Young Dog Happily Chewing A Large Raw Bone

Vad är ESBL?

Vad är ESBL?

ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamase är en enzym producerad av naturliga bakterier som normalt finns i tarmarna och tarmväggarna hos däggdjur. Speciellt E.Coli och Klebsiella är kända att utveckla förekomsten av ESBL. Enzymen kan bryta ned några av de vanligast förekommande antibiotikum. I media blandas ofta begreppen ESBL, E.Coli och bakterier ihop men det är viktigt att erkänna ESBL som en enzym, inte en bakterie.

Vad orsakar ESBL?

E.Coli, Klebsiella och många andra bakterier finns i tarmarna hos människor och andra däggdjur. De har en väldigt viktig och naturlig roll och finns överallt i vår dagliga miljö. Varför är vi inte alltid sjuka då? En vanlig, frisk individ är skyddad av sitt naturliga immunförsvar. Dessa bakterier, speciellt E.Coli, orsakar vanligtvis bekymmer som urinvägsinfektioner. En vanlig E.Coli kan utveckla möjligheten att producera ESBL p.g.a. utökad eller felaktig användning av antibiotika, eller när den naturliga bakteriefloran rubbas. Förmågan att producera ESBL gör inte bakterier mer patogena, men en sjukdom orsakad av en ESBL-utsöndrande bakterie behöver bli behandlad med andra typer av antibiotikum än en infektion orsakad av en icke ESBL-utsöndrande bakterie.

När vi säger att det finns E.Coli överallt överdriver vi inte. Din tandborste som du (förhoppningsvis) använder i munnen två gånger dagligen innehåller hundratals miljoner olika bakterier och bland dessa även E.Coli och staphyliokocker, varav många av dessa även potentiellt är patogena. Men varför är vi då inte sjuka konstant? Vi blir normalt inte sjuka av dessa bakterier trots att vi stoppar dem i munnen frivilligt eftersom vårt immunförsvar är så van att ta itu med bakterierna.

Är råfoder fortfarande säkert att använda?

Våra råvaror kommer till oss från samma slakteri som råvaror avsedda för humankonsumtion vilket innebär att råvarorna genomgår samma hårda kontroller som för råvaror avsedda till livsmedel för människor. I Finland är alla råa råvaror kontrollerade av Livsmedelsverket (f.d. Evira). Det är värt att notera att det inte har kommit till vår kännedom att det funnits något fall där varken husdjur eller ägare har infekterats med ESBL-producerande bakterier efter att ha använt våra produkter.

Livsmedelsverket publicerade i maj 2019 resultaten från en undersökning gjord 2018. Livsmedelsverket hade undersökt fryst färskfoder av finländskt ursprung för husdjur och kunde konstatera såväl sjukdomsalstrande bakterier som bakterier som är motståndskraftiga mot flera olika antibiotikaläkemedel, dvs. multiresistenta bakterier, i de undersökta produkterna. Livsmedelsverket konstaterade också i sin sammanfattning; ”Eftersom färskfoder inte behandlas för att minska mängden mikrober kan mikroberna sprida sig från färskfodret även till människor. Det kan man förhindra genom god handhygien.”

Eftersom vi ännu inte kan erbjuda noggrannare uppgifter vad gäller MUSH-produkterna, vill vi ändå svara på den oro som denna undersökning kan ha väckt hos några.

Vanligt med bakterieskräck

I dagens samhälle är man överlag rädd för bakterier – allt som innehåller bakterier upplevs ofta, och i viss mån felaktigt, som farligt. Bakterier finns överallt runt omkring oss. Bakterier i våra kroppar är helt naturligt. Av alla miljarder olika arter i världen äter uppskattningsvis mindre än tio av dem upphettad mat. Hundar och katter ska p.g.a. deras biologi inte tillhöra denna grupp. Bakterierna i råfoder är också en av de viktigaste bidragsgivarna till hälsofördelarna med just råfoder. I de flesta fall är bakterierna bra för våra husdjur. Livsmedelsverket varnar i ett annat uttalande för att bakterier i råfoder kan överföras till människor. Det är visserligen sant men ska inte överdrivas.

För hundar är kontakten med rå mat och bakterierna i den helt naturlig, och hundar får inte heller samma sjukdomar från rått kött som människor är rädda för att få. Enligt vissa studier kan kontakt med dessa bakterier till och med vara till nyttigt också för människor. Faktum är att små exponeringar förbättrar vårt immunförsvar. På grund av att patogener hittats i rått kött rekommenderar vi att personer som hanterar djurmat följer god hygien, så som Livsmedelsverket skriver i samband med de publicerade resultaten. Enligt Livsmedelsverket bör djurens råfoder förvaras åtskilt från livsmedel och man bör alltid tvätta händerna efter att man hanterat djurens mat.

Om riskerna i samband med produktion av råfoder för sällskapsdjur skriver Livsmedelsverket enligt följande: En kort väg från insamling av råvaror till tillverkning, en obruten kylkedja och hygienisk behandling (malning, styckning, förpackning) är av största vikt för att den färdiga produkten ska hålla hög kvalitet.” Dessa instruktioner är av högsta prioritet i vår produktion. Vi vill än en gång påminna om att de råvaror vi använder kommer från slakterier där man också tillverkar livsmedel som förtärs av människor och dessa slakterier följer en mycket sträng lagstiftning. Det finns ingen anledning av vara rädd för bakterierna i råfoder men viktigt att komma ihåg att hålla god hygien, som alltid vid hantering av råa köttprodukter.

Livsmedelsverkets instruktioner för hantering av råfoder

Det finns många instruktioner om hur man råutfodrar på ett säkert sätt och vi rekommenderar starkt att följa dessa. Betoningen ligger på noggrann basal handhygien och goda hygienrutiner i köket. För att undvika tillväxt, spridning och överföring av bakterier till människor är det bra att följa Livsmedelsverkets instruktioner om hur man hanterar råfoder:

  • Använd redskap av metall eller keramiskt material, tvätta dem genast efter användningen med hett vatten (över 70°C). Använd inte redskap av trä eftersom de inte går att få rena
  • Tvätta husdjurets mat- och vattenskål. Bakterierna trivs bra på ytan av kärl och i dricksvatten.
  • Använd olika skärbräden och redskap när du tillreder mat till människor och när du tillreder mat till djur.
  • Hantera och förvara livsmedel åtskilt från råfoder.
  • Undvik att röra med händerna vid råfoder. Om du vidrör maten med händerna se då till att tvätta händer genast efter, så att du inte sprider bakterierna.
  • Förvara råfodret i förpackningen, inte som lösvara till exempel i kylskåpet eller frysen.
  • Om du förvarar råfoder i kylskåpet, använd behållare med lock.
  • Om du har småbarn hemma, se till att de inte kommer åt hundmaten i köket.
  • Använd upptinat råfoder så snart som möjligt efter upptiningen. Frys inte in upptinat råfoder på nytt. Förvara inte upptinat råfoder flera dagar i kylskåp.
  • Tvätta alltid händerna efter att du hanterat råfoder. Råfoder är en bra grogrund för bakterier.

Generellt verkar husdjursägare anse att noggranna hygienrutiner är väl värt de konkreta och visuella hälsofördelar med råfoder. Att kunna erbjuda katten och hunden naturlig föda överväger den eventuella bakterierisken.

Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss på vår e-post: info@mushbarf.se, vi hjälper gärna till!

(Källa: livsmedelsverket.fi)

Kommentarer