Våra råvaror

ja, det spelar faktiskt roll varifrån råvarorna kommer

När det gäller råvarorna är vi väldigt kräsna. Råvarorna utgör grunden i alla produkter – vi vågar påstå att de är hjärtat i allt det vi gör. Vi är stolta över att samarbeta med leverantörer som ställer lika höga krav som vi för att kunna erbjuda ditt husdjur den mest naturliga mat som finns.

Kött från norden

Den största delen av köttet i våra produkter kommer från Finland. En del av våra animaliska råvaror tar vi även från utvalda producenter i andra länder i Norden. Det finns många fördelar med att använda råvaror från Norden. De här länderna följer alla både EU:s och det egna landets stränga lagkrav och därför är nivån på livsmedelssäkerheten väldigt hög.

I internationell jämförelse är den nordiska jordmånen mycket ren. Tack vare växelbruket och frostvintrarna används mindre bekämpningsmedel än i många andra industriländer och det sker under kontrollerade former. Produktionsdjuren behandlas endast med antibiotika vid behandling av konstaterad sjukdom och aldrig i förebyggande syfte.

Vi på MUSH är stolta över våra duktiga anställda och samarbetspartner, de fina råvarorna och hur de hanteras. Stoltast är vi ändå över de tiotusentals katter och hundar vars livskvalitet vi med hjälp av våra produkter kunnat förbättra!

Ägg

Våra ägg kommer från en lokal äggproducent i Finland.

Älg

Älgköttets ursprung är Finland och Sverige, där älgarna vandrat fritt i skogarna och ätit naturlig mat.

Gris

Vårt griskött kommer till största delen från finska familjegårdar via vårt moderbolag Snellman. Köttet levereras färskt från Snellmans Köttförädling som ligger i MUSH-fabrikens närområde. Vi kan försäkra dig om att de höga nationella kraven för finländsk köttproduktion uppfylls och att de höga standarderna inom djurhälsoprogrammet efterföljs. Veterinär- och rådgivningsbesök hålls flera gånger per år på gårdarna. En del av grisköttet får vi också från gårdar i Sverige som självklart uppfyller de strikta svenska lagarna för svensk köttproduktion och djurhållning.

Grönsaker

Vi använder bara råvaror som uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet. En del grönsaker är biprodukter eller svinn från livsmedelsindustrin, på så vis kan vi hjälpa till att minska matsvinnet. Grönsakerna kommer från Europa och i mån av möjlighet från Finland.

Kalkon

Kalkonen kommer till största delen från Finland. När det gäller kalkonen följer vi EU:s och Finlands lagkrav för köttproduktion och djurhållning. En del av kalkonen får vi också från Sverige. Sverige har liksom Finland strikta riktlinjer för kvalitet och köttproduktion.

Kyckling

Kycklingen kommer främst från Finland samt en del från Sverige. När det gäller kycklingen följer vi ländernas strikta riktlinjer för kvalitet som sträcker sig över EU:s lagkrav.

Lamm

Vårt lammkött kommer till största del från finska gårdar. En del av lammköttet får vi från utvalda producenter i Norge som även de följer EU:s lagkrav samt Norges egna stränga lagkrav för köttproduktion och djurhållning. En liten del av lammköttet kommer från utvalda producenter i Island.

Lax

Vår lax kommer från Norge och en del från Finland. Fisken levereras färsk till vår fabrik av en lokal leverantör och uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet.

Nöt

Vårt nötkött kommer till största delen från finska familjegårdar via vårt moderbolag Snellman. Nötköttet levereras färskt från Snellmans Köttförädling som ligger i MUSH-fabrikens närområde. Vi kan försäkra dig om att de höga nationella kraven för finländsk köttproduktion uppfylls och att de höga standarderna inom djurhälsoprogrammet efterföljs.Veterinär- och rådgivningsbesök hålls flera gånger per år på gårdarna. En del av nötköttet får vi också från gårdar i Sverige som självklart uppfyller de strikta svenska lagarna för svensk köttproduktion och djurhållning.

Oljor

Oljorna kommer från Finland (camelinaolja), Tyskland (solrosolja), Island (vildfiskolja) och Spanien (extra jungfruolivolja).

Ren

Våra renar begränsas inte av landsgränserna, eftersom de går fritt omkring och äter naturlig mat. Vårt renkött kommer från Lappland. Leverantörerna följer djurskyddslagen och skyddar renarna mot onödigt lidande. Målet är att skapa en naturlig levnadsmiljö för renarna.