Våra råvaror

ja, det spelar faktiskt en roll varifrån råvarorna kommer

När det gäller råvarorna är vi väldigt kräsna. Råvarorna utgör grunden i alla produkter – vi vågar påstå att de är hjärtat i allt det vi gör. Vi är stolta över att arbeta tillsammans med leverantörer som ställer lika höga krav som oss för att kunna erbjuda din hund den mest naturliga hundmat som finns.

KÖTT FRÅN FINLAND

Det finns många fördelar med finskt kött. Nivån på den finska livsmedelsäkerheten är hög eftersom vi följer såväl EU:s som Finlands nationella lagkrav. Därför är finska livsmedel och finsk mat rena och säkra. I internationell jämförelse är den finska jordmånen mycket ren. Tack vare växelbruket och frostvintrarna så används mindre bekämpningsmedel i Finland än i många andra i-länder, och det sker under kontrollerade former. I Finland ges antibiotika till produktionsdjur endast som behandling av konstaterad sjukdom och aldrig som förebyggande.

Salmonella är en av de mest allmänna orsakerna till matförgiftning i världen och ett avsevärt problem för folkhälsan i många länder. Det nationella salmonellaövervakningsprogrammet i Finland ger goda förutsättningar för att övervaka salmonellasituationen bland produktionsdjuren och i de livsmedel som tillverkas av dessa. Tack vare salmonellaövervakningen förekommer det väldigt lite salmonella bland finska produktionsdjur. Livsmedelsindustrin i Finland är modern och fokuserar på produktutveckling och forskning.

Ägg

Äggen kommer från Finland.

Gris

Förutom att de uppfyller de höga nationella kraven för finländsk köttproduktion, kommer vårt griskött från lokala finska familjegårdar. Vi kan försäkra dig om att de höga standarderna inom djurhälsoprogrammet efterföljs. Veterinärbesök och auditering hålls flera gånger per år. Tack vare dessa stränga krav, har till exempel inget Aujeszky-virus hittats på en finsk gris. Detta virus är dödligt för hundar och katter. Grisköttets ursprung kan lätt spåras. Grisköttet levereras färskt varje dag.

Grönsaker

Vi använder bara råvaror som uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet. Våra grönsaker växer i den rena, finska jorden och kommer främst från små gårdar i närheten av vår fabrik. På så vis kan vi garantera att grönsakerna är färska och näringsrika. Ibland importerar vi på grund av säsongsbrister.

Kalkon

Kalkon från Finland. När det gäller kalkonen följer vi strikta riktlinjer för kvalitet, som sträcker sig över EU:s och Finlands lagkrav. Kalkonens ursprung kan lätt spåras och kalkonen levereras färsk varje dag.

Kyckling

Kyckling från Finland. När det gäller kycklingen följer vi strikta riktlinjer för kvalitet, som sträcker sig över EU:s och Finlands lagkrav. Kycklingens ursprung kan lätt spåras och kycklingen levereras färsk varje dag.

Lamm

Vi är stolta över att kunna leverera lammkött från finska gårdar. På så vis kan vi stöda den lokala produktionen och samtidigt garantera att de höga kraven för djurhälsovården uppfylls och att lammköttet är av hög kvalitet.

Lax

Vår lax kommer från Norge, och levereras färsk till vår fabrik av en lokal leverantör. Fisken uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet.

Nöt

Förutom att de uppfyller de höga nationella kraven för finländsk köttproduktion, kommer vårt nötkött från lokala finska familjegårdar. Vi kan försäkra dig om att de höga standarderna inom djurhälsoprogrammet efterföljs. Våra gårdar följer professionell praxis och deltar i pågående utveckling av gårdens verksamhet. Nötköttets ursprung kan lätt spåras. Nötköttet levereras färskt varje dag.

Oljor

Oljorna kommer från Finland (camelinaolja) och Tyskland (solrosolja).

Ren

Våra renar begränsas inte av landsgränserna, eftersom de går fritt omkring och äter naturlig mat. Vårt renkött kommer från Lappland. Leverantörerna följer djurskyddslagen och skyddar renarna mot onödigt lidande. Målet är att skapa en naturlig levnadsmiljö för renarna.