shutterstock_292550525

Asiaa kissanpentujen luovutusiästä

Suomessa suositellaan kissanpentujen vieroitusta emosta ja sisaruksista aikaisintaan 12 viikon iässä. Siitä, kuinka tiukasti tätä suositusta noudatetaan ei tietenkään ole tarkkaa tietoa, mutta etenkin käytöshäiriöisten kissojen kohdalla hyvin aikainen luovutusikä (noin 6-9 viikkoa) tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus.

Syyskuussa 2017 Helsingin yliopiston julkaisema laaja tutkimus vahvistaa tämän tuntuman; alle 8 viikon iässä vieroitetuilla pennuilla esiintyi merkitsevästi enemmän aggressiivisuutta, pelkotiloja ja kontaktihaluttomuutta. 18 %:lla aikaisin vieroitetuista kissoista tavattiin käytösongelmia kun taas 12 – 13 viikkoa emon ja sisarusten kanssa kasvaneilla kissoilla häiriököyttäytymistä tavattiin alle 8 prosentilla. Yllättäen vasta 14 – 15 viikkoisina luovutetuilla kissoilla käytösongelmat olivat vielä tätäkin harvinaisempia.

Lemmikkien erilaiset luonteet otettiin tutkimuksessa huomioon ja silti lähes joka viides aikaisin luovutetuista kissoista kärsi erinäisistä käytökseen liittyvistä ongelmista. Kissat eivät kiusallaan käyttäydy “huonosti”, vaan taustalla on aina psyykkinen tai fysiologinen ongelma (esimerkiksi sairaus). Stressi aiheuttaa herkästi aggressiivisuutta ja mm. virtsalla merkkailua. Jatkuva stressin ja pelon vaikutuksen alla eläminen vaikuttaa kissan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja altistaa myös somaattisille sairauksille vastustuskyvyn heikkenemisen vuoksi.

Lemmikkiemme psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on kaikkien etu ja tämän tutkimuksen valossa luovutusiän siirtäminen 12 viikosta 14 – 15 viikkoon parantaa kissojen hyvinvointia. Jo aikaisemmin on ollut tiedossa, että pennuilla osuu tärkeä sosiaalinen kehitysvaihe noin 8 viikon ikään, mutta tärkeää oppimista ja kehittymistä näyttää tapahtuvan vielä odotettua pidempään. Tämä olisi hyvä tiedostaa jo pentua hankittaessa.

Lähteet:

Ahola, M. K., Vapalahti, K., Lohi, H. (2017) Early weaning increases aggression and stereotypic behaviour in cats. Scientific Reports, 7. doi: 10.1038/s41598-017-11173-5.

https://www.nature.com/articles/s41598-017-11173-5

Kommentit