IMG_2018 (1)

Forskning tyder på att färskfoder kan motverka allergiproblem hos vuxna hundar

Artikel hämtad från Svenska färskfoder:

Allergier och atopirelaterade symptom såsom klåda, eksem, utslag och öronproblem är ett växande problem hos våra hundar. Forskningsgruppen DogRisk vid Helsingfors Universitet har i en studie följt 4022 hundar från åldern 2–4 månader till vuxen hund. Resultatet pekar på ett orsakssamband mellan diet under valpåldern och förekomst av allergiproblematik hos vuxna hundar.

”Om ägaren hade gett valpen rå komage (våm), råa inälvor, eller hushållets matrester kunde man se att dessa hundar hade signifikant mindre allergi- och atopirelaterade symptom, som oftast är hudrelaterade, senare i livet. Däremot visade det sig att valpar som inte alls hade fått någon rå mat, vars kost bestått nästan enbart av torrfoder, eller som hade fått frukt och/eller värmetorkade djurdelar, kom att ha signifikant mera allergi- och atopirelaterade symptom senare i livet” sade DogRisk forskningsgruppens ledare, docent Anna Hielm-Björkman vid Helsingfors Universitets veterinärfakultet.

Enligt studien var en valpkost innehållande minst 20 % färskfoder eller mindre än 80% torrfoder förknippad med en signifikant minskad prevalens av allergi- och atopirelaterade hudsymptom hos den vuxna hunden. Dessutom visade studien att valpar som inte åt något färskfoder alls eller valpar vars kost bestod av 80 % eller mer torrfoder, hade en signifikant ökad prevalens av allergi- och atopirelaterade symptom senare i livet. I samma studie såg man även att en valpkost innehållande 20 % av annat processat hundfoder (såsom konserverat våtfoder eller hundkorv) var förknippad med en signifikant ökad prevalens av samma sorts hudsymptom, medan en valpkost innehållande noll procent av denna fodertyp minskade prevalensen signifikant för allergi- och atopirelaterade symptom i vuxen ålder.

”Dessa tillsammans tyder på att det var råfodret som var gynnsamt för hundarnas hälsa, samt att redan ett 20 % tillägg av råfoder ger hälsoeffekter.” – Anna Hielm-Björkman

Utöver ovan nämnda faktorer såg man även att hundar som åt döda djur utomhus under valptiden, lite som ”lufttorkat råfoder”, hade en minskad förekomst av allergi- och atopirelaterade symptom senare i livet.

”Vi tycker att det är viktigt att hundägare får hjälp med att själva inverka på sin hunds hälsa. Att ge valpar färsk ‘riktig mat’ och att undvika söt frukt och processat foder var förknippat med lägre förekomst av allergi- och atopirelaterade hudsymptom hos hundarna senare i livet. Detta är viktig information för hundägare” säger Manal Hemida, doktor i veterinärmedicin samt näringslära hos djur och huvudforskare bakom studien från forskningsgruppen DogRisk och Helsinki One Health network.

”Men vi måste komma ihåg att fynden i vår studie kan endast peka på orsakssamband, men inte bevisa dem. Det krävs dietinterventionsstudier för att på djupet klarlägga sambandet mellan utfodringsfaktorer såsom råfoder och torrfoder, våra matrester, rätta doseringen av oljor och utvecklingen av allergi- och atopirelaterade symptom” avslutar Hemida.

Studiens data
Som material i studien användes en webbaserad enkät (https://www.ruokintakysely.fi/ , endast på finska) där hundägare hade svarat på frågor om vad deras hunds diet bestod av vid en ålder av 2-6 månader.

För att undvika felbedömning av förhållanden mellan orsak och verkan använde forskarna 2864 friska hundar som var över tre år som kontroller medan de använde 1158 hundar som led av allergi- och atopirelaterade symptom som gruppen att undersöka.

Epidemiologiska regressionsanalyser användes för att hitta modeller som förklarade sambanden mellan allergi- och atopirelaterade symptom och olika födoämnen medan procentmässiga dietanalyser kunde verifiera resultaten. Nya svar på enkäten tas emot med tacksamhet.

För mera information, var vänlig kontakta: Dr. Manal Hemida (DVM and PHD in Animal Nutrition), manal.hemida@helsinki.fi ,Tel: +358-45 1400441

https://www2.helsinki.fi/en/people/people-finder/manal-hemida-9383912

https://www2.helsinki.fi/en/one-health

https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/dogrisk-health-via-nutrition-epidemiology-and-cancer-detection-dogs

Originalartikel:
Hemida MBM, Salin S, Vuori KA, Moore R, Anturaniemi J, Rosendahl S, Barrouin-Melo SM, Hielm-Björkman A. Puppyhood diet as a factor in the development of owner-reported allergy/atopy skin signs in adult dogs in Finland. J Vet Intern Med. 2021 Sep;35(5):2374-2383. doi: 10.1111/jvim.16211. PMID: 34258795; PMCID: PMC8478020.

Är du intresserad av att börja råutfodra din hund? Klicka här för att läsa om hur du börjar ge MUSH till din valp, och här om du har en vuxen hund. Har du frågor hjälper vår näringsrådgivare dig gärna via mejlen info@mushbarf.se, Facebook: MUSH eller Instagram: @mushbarf.

Kommentarer