Vores råvarer

ja, det spILLER FAKTISK EN ROLLE HVOR RÅVARERNE KOMMER FRA

Når det kommer til råvarer er vi meget kræsne. Råvarerne er grundstammen i alle produkter – vi våger at påstå de er hjertet i alt vi gør. Vi er stolte over at arbejde sammen med leverandører som stiller lige så høje krav som os, for at kunne tilbyde din hund det mest naturlige hundemad der findes.

KØD FRA FINLAND

Der er mange fordele ved finsk kød. Den finske fødevarestyrelse opererer på et meget højt niveau, da de overholder både EU og Finske lovkrav. Derfor er finske levnedsmidler og finsk mad generelt rene og sikre. I international sammenhæng er Finlands jordbrug kendt for sin renlighed. Takket være jordskift og den hårde vinterfrost, anvendes der færre sprøjtemidler i Finland end i mange andre i-lande, og forbruget sker under streng kontrol. I Finland gives antibiotika kun til dyr mod konstaterede sygdomme, aldrig forebyggende.

Salmonella er en af de mest almindelige årsager til madforgiftning i verden, og et voksende problem for folkesundheden i mange lande. Det nationelle salmonellaovervågningsprogram i Finland giver gode forudsætninger for at overvåge salmonellasituationen blandt produktionsdyrene, samt i de levnedsmidler der tilvirkes af disse. Takket være salmonellaovervågningen findes der meget lidt salmonella blandt finske produktionsdyr. Levnedsmiddelindustrien i Finland er alt i alt moderne, og fokuseret på produktudvikling samt forskning.