Angående nypublicerade artiklar om antibiotikaresistens i hund- och kattmat

Angående nypublicerade artiklar om antibiotikaresistens i hund- och kattmat

Antibiotikaresistens i hund- och kattmat

Aftonbladet skriver 12 juli 2021: Forskare varnar för en ”internationell hälsofara” efter att ha hittat antibiotikaresistenta bakterier i olika sorters rå hundmat.

Antibiotikaresistens är ett växande samhällsproblem och WHO, Världshälsoorganisationen kallar det ”ett av de största globala hoten mot folkhälsan”.

Artikeln i Aftonbladet sätter återigen strålkastarljus på vikten av att välja nordiskt när du köper kött, såväl till dig själv som till ditt husdjur. Överanvändandet av antibiotika till livsmedelsproducerande djur måste upphöra!

Råfoder tillverkas av kött och biprodukter från livsmedelsproducerande djur. Att de antibiotikaresistenta bakterierna går att finna i färskfoder är därför en naturlig effekt och speglar den allmänna överanvändningen av antibiotika, i synnerhet i södra Europa.


Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur 2017 uttryckt som mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet (PKU). PKU motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land, uttryckt i kilo. Måttet är trubbigt och därför ska siffrorna tolkas med försiktighet. Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Är det då farligt att utfodra hunden med rått kött?
I en studie från Helsingfors universitet genomförd vid fakulteten för veterinärmedicin av forskningsgruppen DogRisk undersöktes 2019 förekomsten av livsmedelsöverförda patogener bland husdjursägare som matar sina husdjur med färskfoder, ”Hushåll som matar sina hundar och katter med rå mat anser inte att kosten är en signifikant källa till infektioner”.

Totalt 16 475 hushåll från 81 länder svarade på undersökningen. Av dessa rapporterade endast 39 hushåll (0,24%) att de själva hade smittats av sina sällskapsdjur och efter utredning kunnat namnge patogenen. De vanligaste rapporterade patogenerna var Campylobacteria följt av Salmonella, förutom det förekom även Escherichia coli, Clostridium, Toxoplasma och en enda Yersinia-infektion.

Inom ramen för denna studie fanns dock inte utrymme att vidare undersöka ursprunget till smittan.  ”Enligt forskarna kan betydelsen av andra faktorer vid infektioner inte bedömas mer detaljerat”. Ovan nämnda patogener förekommer såväl naturligt i naturen som i den råa hundmaten och vad det visat sig i processat torrfoder.

Rapporter om utbrott av patogener kopplade till sällskapsdjur finns från hela världen. Mer forskning behövs och faktum är att forskningsgruppen Dogrisk planerar att genomföra en jämförande uppföljningsstudie där infektioner som överförs från husdjursfoder ska undersökas i hushåll som använder både rått och torrt foder.

Precis som med hantering av rått kött ska råfoder hanteras varsamt, det ska förvaras avskilt från livsmedel. Vi rekommenderar att man inte använder samma redskap som till livsmedel och att man tvättar händerna efter att man har hanterat fodret.

 

Källa:
Anturaniemi J, Barrouin-Melo SM, Zaldivar-López S, Sinkko H, Hielm-Björkman A. Ägarnas uppfattning om att få infektioner genom rå husdjursfoder: en omfattande internetbaserad undersökning. Vet Rec. 19. augusti 2019 pii: vetrec-2018-105122. doi: 10.1111 / vr.105122.

 

Magnus Pettersson
Director Snellman Petfood
magnus.pettersson@mushbarf.fi
www.mushbarf.com

Kommentarer