Produktionsprocessen

Så här gör vi våra produkter:

FÄRSKA RÅVAROR

Största delen av våra köttråvaror från de närliggande producenterna anländer dagligen till MUSH. Säsongsråvarorna som kommer längre ifrån, t.ex. ren från Lappland och lax från Norge, transporteras färskfrysta till MUSH. De färskfrysta råvarorna lagras i vårt fryslager fram tills de används.

RÅVARORNA GRANSKAS

Vi tar emot och granskar råvarorna. Vid mottagningen granskas temperaturen så att vi kan konstatera att råvaran är väl nedkyld.

RÅVARORNA VÄGS

Efter mottagningen och granskningen vägs råvarorna upp enligt de olika recepten. Varje parti dokumenteras så att den ansvarige för vägningen kvitterar receptet och dokumentet sparas i vårt egenkontrollsystem.

RÅVARORNA GROVMALS

Den uppvägda massan flyttas till massatillverkningen där råvarorna först grovmals i en stor kvarn. Ifall de färskfrysta råvarorna blandas med så mals de som frysta i samma kvarn.

RÅVARORNA MALS

Efter grovmalningen av köttet och benen förflyttas massan till ytterligare två kvarnar och i detta skede tillsätts även grönsaker.

MASSAN BLANDAS

Det malda köttet och grönsakerna blandas i en mixer.

MASSAN PORTIONERAS

Den färdigt blandade massan sätts i vår portioneringsmaskin som gör massan till köttbullar på 25 g stryck.

PRODUKTERNA FRYSES NED

Köttbullarna transporteras genom vår moderna frystunnel som chockfryser köttet i 30 minuter. Tack vare effektiv och snabb infrysning kan vi garantera att produkten är av hög kvalitet och att den är säker och trygg.

PRODUKTERNA VÄGS

Från frystunneln går köttbullarna till en automatisk våg som väger upp förpackningar på 800 g eller 3kg. När förpackningarna är färdiga fortsätter de till en automatiserad förpackningsmaskin.

PRODUKTERNA FÖRPACKAS

I förpackningsmaskinen packas produkterna automatiskt i påsar.

FÖRPACKNINGARNA FÖRSLUTS

Vår nya linjepackmaskin försluter påsen och samtidigt får påsen en låsmekanism som gör den enkel att öppna och stänga.

PRODUKTERNA KONTROLLERAS

Påsarna som väger 800 g transporteras ännu genom en kontrollvåg och via en metalldetektor till vårt packbord där vi för hand packar dem i kartonger och samtidigt granskar att påsarna är hela och rena.

FRYSFÖRVARING FÖR PRODUKTERNA

Färdigt packade produkter flyttas till fryslagret där temperaturen är -18 grader.

LEVERANSKLARA PRODUKTER

Våra produkter är redo att hämtas och transporteras till MUSH-återförsäljare.