mush-nala-ja-kuppi5

BARF och salmonella – behöver du vara orolig?

Råvarorna till MUSH:s produkter kommer från finska slakterier som främst betjänar livsmedelsindustrin. Vår verksamhet övervakas av Evira (Finlands livsmedelssäkerhetsverk), och vi har en strikt egenkontroll på vår fabrik. 

Salmonellaövervakningen i Finland: 

http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning+och+forsaljning/tillsyn/salmonellakontroll

Risken för salmonella finns, men är liten. Det är ändå klokt att vara noggrann: tvätta händerna efter att du handskats med råa produkter och tvätta de redskap som används. Använd redskap av metall, inte trä eller plast.

Kommentarer