shutterstock_242145892

MUSH Vaisto CAT till sjuka katter

Jag får ofta frågor om sjuka katter kan äta BARF (biologiskt anpassad rå föda). Många gånger går det bra, men ibland är det olämpligt att ge sin katt BARF. Om du föra över din sjuka katt på BARF är det viktigt att det sker i samråd med veterinär. Eftersom du med ett foderbyte vill påverka din katts hälsa kan eventuell medicinering behöva justeras och det ska du inte göra på egen hand.

I det här inlägget går jag igenom lämpligheten med att utfodra med BARF vid några av de sjukdomstillstånd jag oftast får frågor om.

Cystit (urinvägsinflammation)

Urinvägsinflammation är ett smärtsamt tillstånd som beror på inflammerade slemhinnor i urinvägarna. Inflammationen kan uppstå på grund av urinstenar men även till följd av infektion eller långvarig stress. Katter med cystit rekommenderas att äta mat som innehåller mycket vätska och antiinflammatoriska ämnen som till exempel Omega 3-fettsyror. MUSH Vaisto CAT har en naturligt hög vattenhalt och är därför lämplig till katter med cystit. MUSH Vaisto CAT rosa innehåller lite mer Omega 3-fettsyror och kan därför vara lämplig att prova.

Diabetes mellitus

Typ 2-diabetes är den vanligaste diabetes-typen hos katt och kan förebyggas, till och med kontrolleras med hjälp av god kosthållning. Övervikt ökar risken för att utveckla diabetes så det bästa du kan göra i förebyggande syfte är att hålla din katt i bra vikt. Ytterligare en sak du kan göra är att ge din katt en artanpassad kost. Mat rik på kolhydrater höjer blodsockret och insulinnivåerna vilket kan öka risken för både övervikt och diabetes. Mat rik på protein och fattig på kolhydrater kan därför förebygga att katter som har en underliggande låg insulinkänslighet utvecklar diabetes. Katter som redan har utvecklat diabetes får lägre blodsocker och behöver mindre insulin om de äter en kost med lite kolhydrater och mycket protein. De kan gå i remission fullständigt det vill säga, de kan slippa medicinsk behandling helt och hållet om de får rätt mat. Eftersom MUSH Vaisto CAT inte innehåller några vegetabiliska ingredienser är kolhydrathalten naturligt mycket låg och den höga kötthalten ger en hög proteinhalt. Därför kan du med fördel ge din katt med diabetes MUSH Vaisto CAT.

IBD (inflammatorisk tarmsjukdom)

IBD kan uppstå på grund av många olika faktorer varav foderallergi kan vara en faktor. Många katter med IBD behöver äta en specialanpassad kost och man måste ta hänsyn till vilka proteinkällor maten baseras på och det är viktigt att maten har hög smältbarhet. Rå, köttbaserad mat har högre smältbarhet än tillagad och det har visats att rå mat kan förbättra allmäntillståndet hos katter med mag-/tarmproblem. Förutsatt att din katt tål kyckling-, nöt- och fläskprotein kan du ge din katt med IBD MUSH Vaisto CAT. Det är extra viktigt att du är försiktig när du fasar in den nya maten och avbryter om du märker att katten får ont, börjar kräkas eller får diarré.

Kronisk njursvikt

Detta är en vanlig orsak till sjukdom hos katter. Det är vanligare hos äldre katter och 15% av våra katter över 15 års ålder har förhöjda njurvärden. När katten börjar visa symptom på njursvikt är njurarna redan allvarligt skadade och skadorna kan inte botas. Man försöker istället att sakta ner sjukdomsförloppet genom att ge en kost anpassad för att vara skonsam mot njurarna. Det innebär bland annat att man ger mat som innehåller lite protein och fosfor. MUSH Vaisto CAT innehåller mycket protein och är inte anpassat för katter med nedsatt njurfunktion. Det bör därför inte ges till katter med njursvikt.

Urinsten

Det finns flera olika typer av urinstenar. De vanligaste är struvitstenar och kalciumoxalatstenar. Det är små stenar som bildas när mineraler och proteiner under vissa omständigheter klumpar ihop sig i urinen. Det är viktigt att du utreder vilken typ av urinstenar din katt har och att katten behandlas för dem innan du byter foder. Eftersom kostens sammansättning påverkar urinens volym, sammansättning och pH-värde spelar kosten en stor roll vid urinstensbildning Hos förvildade tamkatter som livnär sig på bytesdjur har man inte påträffat urinstenar vilket antagligen beror på att deras urin har ett optimalt pH-värde mellan 6 och 6.4. och på att de får i sig mycket vatten via maten. MUSH Vaisto CAT liknar kattens naturliga bytesdjur. De olika sorterna innehåller naturligt mycket vatten vilket ökar urinvolymen och späder ut urinen. Detta minskar risken för urinstensbildning vilket är varför mat med hög vätskehalt rekommenderas vid urinstensproblematik. Hög kötthalt ger urinen ett sunt pH-värde och den höga proteinhalten ökar vätskeintaget vilket främjar god urinvägshälsa.Du kan därför ge MUSH Vaisto CAT till en katt som har återhämtat sig från urinstensproblematik för att förebygga sjukdomsåterfall. Det går bra att blanda MUSH Vaisto CAT med kallt vatten för att vid behov öka vätskeintaget ytterligare.

Matilda Eriksson

Kommentarer