Enkät om BARF-utfodringens inverkan

Enkät om BARF-utfodringens inverkan

BARF-utfodringens inverkan på hundarnas hälsa

Vi bad våra kunder i Finland att rapportera om hur BARF-utfodringen påverkat hälsan hos deras hundar, och 632 hundägare svarde.

Studien som utförts vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet grundade sig på material som samlats in via Oy MUSH Ltd:s hemsida. Materialet bestod av ocensurerade, öppna berättelser där hundägarna beskrev de förändringar de märkte i sin hunds hälsa och hundens reaktion på den nya utfodringsdieten.

Mera information:

Pressmeddelande: Helsingfors universitets forskning om BARF-utfodring

Anna Hielm-Björkmans studie: ”Exploratory study: 632 shared experiences from dog owners changing their dogs’ food to a raw food (BARF) diet” kan laddas ner här.

Hjälp oss sprida budskapet om BARF och naturlig hundmat, genom att dela denna information med vänner och bekanta som ännu inte barfar!

Kommentarer