dogs_play_in_water_medium

Hur lyckas man med barfning på längre utställningsresor?

När man åker i väg på längre utställningsresor, oberoende om det gäller en resa i  Finland eller till utlandet, har man som barfare två alternativ för utfodringen. Endera tar man med maten hemifrån, eller så skaffar den under resan eller vid slutmålet.

Ifall man tar med maten, lönar det sig att redan i god tid på förhand ta reda på slutmålets övernattningsplats (när det gäller långa resor bör man också ta redan på vilka resans mellanetapper är) och kolla upp om där finns kylskåp och frys. Om man omsorgsfullt packat några kilo av produkten MUSCH BARF® Måltid av kött och ben  i en kylväska, så hålls de kalla en hel dag – t.o.m. två dagar – och när man kommer fram kan man sätta en del i frysen, och den mängd man skall använda just för tillfället i kylskåpet.  På det här sättet kan man redan hemma försäkra sig om att utfodringen blir mångsidig och bekant för hunden, samtidigt som det är enkelt att planera de kommande dagarnas utfodring på förhand. Innan du åker i väg på resa packar du bara ner ett mindre kärl för att lätt få måltiderna nerpackade.

Om det inte är möjligt att ta med mat, eller om det inte finns tillräckligt med kylförvaringsutrymme i användning, så kan man alltid skaffa mat från närmaste matbutik, när man väl är framme. I varje matbutik finns det ju livsmedel som kött, kyckling, fisk, ben och organ. I många butiker finns också kött som i huvudsak är tänkt åt djur. Att utfodra på det här sättet under några dagar höjer inte utfodringskostnaderna desto mer, och i synnerhet när man reser inom Europa är köttpriserna relativt billiga. När man reser i EU och Norden, så gäller samma livsmedelsregler som i Finland, vilket gör att köttet enligt oss är tryggt att använda. Matbutikerna är också öppna sent, och man hittar med säkerhet en butik i varje liten by. I nödfall kan man fråga efter kött i hotellrestaurangen, och således klara sig ända till nästa dag, när butikerna öppnar igen.

En kylväska och täta plastaskar, samt en liten flaska med diskmedel garanterar att transporten av BARF-produkterna blir enkel, och att förvarings- och matkärlen hålls rena.

Enligt vår åsikt så reser en barfare enkelt och lätt med sina hundar, eftersom man inte behöver släpa med sig stora torrfodersäckar, och inte heller behöver oroa sig över hur man i en nödsituation skall få exakt det rätta torrfodret åt sin hund.

Hälsningar, Kristiina och Thomas Valtonen

Kommentarer