shutterstock_11414956

Inga Brucellabakterier i MUSH produkter

I en artikel i ATL, Lantbrukets Affärstidning, varnar nederländska veterinärer för brucellabakterien, som upptäckts för första gången på 44 år i Nederländerna. Bakterien har kommit in i landet via importerat kött som används till rått hundfoder.

I Finland förekommer inte brucella överhuvudtaget hos produktionsdjur som nöt och gris.  MUSH använder vi enbart finskproducerad nöt- och grisråvara och våra produkter är därför trygga och säkert att ge. Här kan du läsa mer om brucellaläget i Finland på finska livsmedelssäkerhetsverket Eviras sidor: 

https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/gemen…

Kommentarer