possu1

Vår råvara kommer från friska och välmående djur

På MUSH tar vi majoriteten av den köttråvara vi använder från vårt moderbolag Oy Snellman Ab, som ligger 4 km från vår fabrik här på västkusten i Finland. Snellman tillverkar livsmedel, och det som inte används till mänskomat tar vi hand om. Allt nöt- och griskött kommer från Snellman. Kyckling- och kalkonköttet köper vi från andra köttföretag i Finland, eftersom Snellman inte har egna producenter inom fjäderfä. Laxen är norsk och renen vi använder lever vilt i Lappland.

Finland följer EU:s direktiv om djurhållningskrav, och det finländska livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar både producenter och livsmedelsföretag för att se till att kraven följs. Bl.a.  måste alla nötdjur i Finland enligt lag ha möjlighet att vistats ute. Inga grisar eller nötdjur får behandlas för sjukdomar utan veterinär, vilket innebär att antibiotika används enbart som behandling vid sjukdom och aldrig i förebyggande syfte. Bästa sättet att se om en gris mår bra är att se om knorren är hel och fin – stressade grisar börjar nämligen gnaga på varandras knorrar, och Snellmans grisar har till allas vår glädje väldigt hela och fina knorrar!

Snellman samarbetar med producenterna i ett eget kvalitetsprogram, Lantgårdens Bästa, där Snellman och producenterna tillsammans arbetar för att ständigt förbättra djurens välmående. Producenterna förbinder sig att följa Snellmans kvalitetskrav och samarbetet sker genom regelbundna gårdsbesök. Snellman har gjort ett strategiskt och aktivt val att istället för samarbete med stora samägda produktionsenheter gå in för samarbete med familjegårdar, där producenterna arbetar nära sina djur och har resurser att sköta dem väl. Alla Snellmans 2287 producenter har förbundit sig att använda gm-fritt foder till djuren.

På Snellmans grisgårdar har en Welfare Quality®-undersökning gjorts. I WQ-mätningen koncentrerar man sig på själva djuret, eller kortfattat så bedömer man grisens kondition, beteende och miljö. Från Snellman deltog 15 slumpmässigt valda grisgårdar i undersökningen. På en allmän nivå var medeltalet mycket högt på Snellmans gårdar. Alla Snellmans gårdar (100%) som deltog i undersökningen fick betyget utmärkt på en skala med fyra steg. I jämförelse fick endast 44 % av de andra slumpmässigt utvalda gårdarna samma betyg.

Snellmans slakteri ligger mitt i Finlands starkaste område för nöt- och grisuppfödning, och det innebär att de flesta djuren transporteras enbart mellan 5 och 200 km från gården till slakteriet. Varje djur som anländer till Snellman granskas av finska livsmedelsverkets oberoende veterinär innan de ens lastas av, för att garantera att de anländer tryggt och välmående till slakteriet.

Vill du läsa mer om vår köttråvara? Gå in på www.snellman.fi/sv!

P.S. Ifall du missat att vi också gjort en kort video tillsammans med våra producenter, kan du se videon här nedanför.

Kommentarer