Råfryst

VI SÄGER JA TILL RÅFRYST.

Våra produkter är råfrysta och således mindre processade. På det här sättet bevaras de naturliga näringsämnena på bästa sätt i våra produkter.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED RÅFRYSTA PRODUKTER?

Vi tror att rå föda är den bästa tänkbara maten för din hund och därför hoppar vi över de många tillverkningsskeden som torr-/våtfoder genomgår. Genom att tillverka råfrysta produkter garanterar vi två viktiga saker: att de naturliga näringsämnena bevaras och att inga konstgjorda näringsämnen tillsätts. Produkten är så färsk och naturlig som möjligt när den når konsumenten. Vår tillverkningsprocess håller en hög standard och följer finska livsmedelssäkerhetsverket Eviras alla förordningar. Vår anställda har lång erfarenhet av livsmedelsproduktion och vet vad som krävs för att tillverka produkter av hög kvalité.