Hur svårt är hundutfodringen egentligen?

Hur svårt är hundutfodringen egentligen?

Om man lyssnar på en veterinär eller på tillverkare av torrfoder,får man lätt bilden av att hundutfodring är lika komplicerat som kärnfysik. Allt möjligt måste tas i beaktande, det finns olika energibehov och olika livsskeden. Ifall vi å andra sida lyssnar på en näringsterapeut för människor, kan människokosten också verka lika komplicerad.

De ovannämnda sakerna stämmer nog, det finns olika behov och skeden i livet, det förnekar jag inte, men man behöver inte göra det hela så svårt. Precis som när det gäller oss människor och kost, finns det olika tumregler när det gäller hundmat. Vi människor har kostcirkeln och tallriksmodellen. För hundar är det 60/40, som beskriver förhållandet mellan köttiga ben och kött, organ och fisk. Ifall hudens kost består av åtminstone 3 olika djur, på en veckonivå, och förhållandet mellan ben och kött är ungefär 60/40, är man på rätt spår. Olika åldersgrupper och livsskeden är mest finjustering när det gäller näringsämnen och man klarar sig långt på sunt förnuft – precis som med oss människor.

Jag misstänker att många stressar betydligt mera över sin hunds kost än t.ex. de egna barnens mat. Detta beror på att vi känner betydligt bättre till den egna artens behov. Hundens utfodring är inte alls svårt, ifall man följer de principer som det finns väldigt bra information om bland annat på MUSH hemsidan och i vår BARF-guide.

Kommentarer