hundens_viktkontroll

Överviktig hund, vad ska jag göra?

 

Övervikt hos hundar påminner om övervikt hos oss människor, och orsakas delvis av samma faktorer: vi äter mera än vi förbrukar. En överviktig hund är ändå en följd av hundägarens levnadssätt, snarare än lättja eller snålhet hos hunden. Hundar är som bekant opportunister, de äter alltså så mycket de bara får i sig när de har chansen. Det här sker instinktivt, eftersom de i naturen måste göra just på det sättet för att överleva. I naturen erbjuds det inte mat hela tiden, utan det är väldigt ovanligt att maten är lättillgänglig.

Många har en överviktig hund utan att de är medvetna om det. Allmänt kan man säga att hundens revben ska kännas tydligt när man känner på dess sida, men det här visar sig vara ett överraskande svårt sätt att bedöma hundens vikt på, eftersom olika människor känner efter på olika sätt. En underviktig hund känner man igen på att efter de sista revbenen kommer en skarp kant. Det sista revbenet “sticker ut” eftersom gropen mellan revbenen och höften blir för djup.

En överviktig hund känner man igen på att det inte blir någon grop mellan revbenen och höften. Uppifrån sett har hunden en oval form från ända till ända. En normalviktig hund har en grop mellan revbenen och höften, som inte är så djup att det sista revbenet bildar en kant före fördjupningen. 

Vad kan man som hundägare göra?

Hundens övervikt är alltid ett resultat av för mycket mat eller för lite motion. Ofta är det en kombination av de båda. Vid sådana tillfällen har ägaren några alternativ:

  1. Minska matmängden
  2. Öka hundens motion
  3. Justera energiinnehållet i hundens mat

De två först alternativen är väldigt tydliga, så jag går inte igenom dem. Jag koncentrerar mig på det tredje alternativet, även om en kombination av dessa tre är mest effektivt. Före man börjar med andra metoder, lönar det sig att pröva minska på maten och motionera mera. Ifall detta inte fungerar, kan man överväga att reglerar energiinnehållet i maten. Det är lätt att reglera energiinnehållet i maten på en hund som barfar, förutsatt att man känner till vilka råvaror som är energirika och vilka som innehåller mindre energi. Fett är den effektivaste energikällan för en barfande hund. Av denna orsak ska man i mån av möjlighet undvika feta råvaror, men de får inte heller tas bort helt! Hundar (precis som oss människor) behöver fett för att hållas friska.

Det finns flera olika sorters maletkött, både med mera och mindre fett. Av detta skäl är det bra att ta reda på produktens energiinnehåll. I regel kan man säga att inälvor och organmixer är måttligt energirika, så de ska man ge med måtta. Detta gäller också nötvom, även om det annars är väldigt hälsosamt. Kycklingprodukter innehåller måttligt med fett, så de kan bytas ut mot kalkon.

Brosk innehåller betydligt mer fett än ben, och därför är ben ett bättre alternativ än brosk. Alla hundar klarar inte av smälta stora mängder ben och i så fall kan man inte byta ut brosket helt. Om så är fallet, eller ifall du försökt övergå till energifattigare produkter och hunden fortfarande inte går ner i vikt, kan man börja överväga att delvis ersätta köttprodukterna med grönsakspuré. Det här är ändå en tillfällig lösning som lämpar sig bäst för fullvuxna hundar.

Läs också: Vet du vad din hunds foder innehåller – på riktigt?

Ifall en del av köttet ersätts med grönsakspuré, innebär det att hunden inte får i sig alls lika mycket energi som förut, men det innebär också att hunden inte heller får i sig lika mycket av de ämnen som kött innehåller. Av denna orsak bör detta endast vara en tillfällig lösning.

Man bör också komma ihåg att kroppen motsätter sig viktnedgång som orsakas av minskad matmängd. Detta beror på hur naturen har utformat hudens organism. Ifall det finns knappt med mat, eller ifall maten är av låg kvalité, börjar hundens kropp spara på energi. Detta eftersom knapp eller dålig mat innebär dåliga tider i naturen, och dessa har som vana att pågå under en längre period. Därför börjar kroppen spara och hålla fast vid det fettlager som finns i kroppen. Av denna orsak försvinner kilona lättare ifall man bara minskar lite på matmängden, och samtidigt ökar motionen och väljer råvarorna med eftertanke. Då lägger kroppen inte emot, utan uppfattar det som att det finns tillräckligt med mat och att maten är av relativt hög kvalité, och kan då överge fettlagret.

Kommentarer