Produksjonsprosessen

Sånn her lager vi vårE produkter:

Ferske RÅvarer

De fleste av våre kjøttråvarer fra de nærliggende produsentene ankommer MUSH daglig. De sesongbaserte råvarene som kommer langveisfra, f.eks. rein fra Lappland og laks fra Norge, fraktet ferskfrossen til MUSH. De ferskfrosne ingrediensene oppbevares i fryseren vår til de skal brukes.

RÅVArene undersøkes

Vi tar imot og granskar råvarene. Ved mottaket sjekkes temperaturen så vi kan konstatere at råvarene er godt avkjølt.

RÅVarene Veies

Etter mottak og kontroll veies råvarene etter de ulike oppskriftene. Hvert parti dokumenteres slik at ansvarlig for veiingen kvitterer for oppskriften og dokumentet lagres i vårt eget kontrollsystem.

RÅVArene GROVmales

Den veide massen flyttes til masseproduksjon hvor råvarene først blir grovmalt i en stor mølle. Hvis de ferskfryste råvarene blandes inn, males de som frosne i samme mølle.

RÅVArene Males

Etter grovmaling av kjøtt og bein, flyttes massen til ytterligere to møller og på dette stadiet tilsettes også grønnsaker.

MASSen BLANDes

Det malte kjøttet og grønnsakene blandes i en mikser.

MASSeN porsjoneres

Den ferdig blandede massan legges i vår porsjoneringsmaskin som gjør massen til kjøttboller på 25 g per stykk.

PRODUktene FRYSES NED

Kjøttbollene fraktes gjennom vår moderne frysetunnel, som sjokkfryser kjøttet i 30 minutter. Takket være effektiv og rask frysing kan vi garantere at produktet er av høy kvalitet og at det er trygt og sikkert.

PRODUKTENE VEIES

Fra frysetunnelen går kjøttbollene til en automatisk vekt som veier pakker på 800 g eller 3 kg. Når pakkene er klare, går de videre til en automatisert pakkemaskin.

PRODUKTEne pakkes

I pakkemaskinen pakkes produktene automatisk i poser.

Forpaktningene Forsegles

Vår nye linjepakkemaskin forsegler posen og posen har samtidig en låsemekanisme som gjør den enkel å åpne og lukke.

PRODUktene KONTROLLeres

Posene på 800 g transporteres fortsatt gjennom en kontrollvekt og via en metalldetektor til vårt pakkebord hvor vi manuelt pakker dem inn i kartonger og samtidig sjekker at posene er intakte og rene.

FRYSELAGER FOR PRODUKTENE

Ferdigpakkede produkter flyttes til fryselageret hvor temperaturen er -18 grader.

LEVERANseklare PRODUKTER

Våre produkter er klare til å bli hentet og transportert til MUSH-forhandlere.