mush-barffausmyytit-del4

Myter om BARF, del #4

Den fjärde delen i serien om BARF-myter, varsågoda!

#4.1 BARF är komplicerat och dyrt

När det gäller våra husdjur ställer vi ibland vår bekvämlighet före deras välmående och hälsa. Processad och behandlad hundmat är väldigt enkelt för hundägaren. Så enkelt att många inte bryr sig om att de innehåller tillsatsämnen, onödiga kolhydrater och kan leda till hälsoproblem, som försämrar livskvaliteten och förkortar livslängden hos djuren.

BARF-utfodring är precis så enkelt eller så svårt som du vill. Att barfa helt på egen hand kräver mera arbete än att ge färdigproducerad mat, det kan ingen förneka. Nu finns det dock BARF-produkter, som t.ex. Vaisto, som är lätta att använda och inte ställer höga krav på kunskap hos ägaren. Produkterna behöver bara tinas upp och serveras.

Om du ändå vill barfa på egen hand, gör ett grundligt förarbete: läs dig in på hundens näringsbehov och lär dig BARF-utfodringens grunder. Planera en balanserad veckomeny, som tar både hundens näringsmässig behov och den egna hudens individuella behov i beaktande. Menyn kommer du antagligen att behöva finslipa och justera på vägen. Du köper, blandar och portionerar maten själv. Detta är mera tidskrävande och det är också bra att övervaka själva ätandet, speciellt när du ger ben. Belöning för allt detta arbete får du i en frisk och välmående hund.

När det gäller hundmatens pris, har var och en rätt att välja vilka råvaror eller produkter de vill köpa till sina hund. Därför är BARF-utfodring precis så dyrt som man gör det till. Om du vill att maten som ditt husdjur äter ska hålla lika hög kvalitet som den mat du själv äter, kommer det också att märkas i priset. Kvaliteten avgör råvornas pris, och i slutändan priset på själva produkten.

#4.2 Det finns ingen forskning om BARF-utfodring

Detta är en av de vanligaste argumenten mot BARF: det har inte forskats tillräckligt mycket om BARF-utfodring, och därför är det inte heller säkert att ge till hundar. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att inte heller den industriella och processade hundmatens hälsofördelar är bevisade bortom all tvivel. Undersökningar gällande specifika hundmatsmärken är ofta konstruerade så att de endast tar några få faktorer i beaktan, till exempel :

a) ifall hunden överlever en bestämd tid på den hundmaten

b) ifall den hundmaten hjälper mot t.ex. diabetes eller övervikt

c) ifall den hundmaten har minskat eller ökat mängden avföring jämför med någon annan hundmat

Studierna undersöker alltså sällan vilka långsiktiga inverkningar hundmaten har på hundens hälsa. Hur är det då med BARF? Tanken bakom BARF-utfodring är att endast ge hunden färska och äkta råvaror, råvaror som hunddjuren har ätit så länge de har funnits till. Man ger ingenting som hunden själv inte skulle äta ute i naturen. Tusentals hundägare världen över har märkt vilken påverkan BARF-utfodringen haft på deras hundars hälsa. Här kan du läsa vad några hundägare tycker om BARF.

Det stämmer att det inte forskats mycket kring BARF. Och de forskningar som gjorts har bara undersökt bakteriemängden, olika näringsanalyser enligt AAFCO-standarder samt eventuella parasiter i köttet. Djupare än så har man ännu inte forskat, och finansiering till ny forskning har varit skral. Ifall naturlig mat verkligen är farlig för hunden, borde det inte ligga i hela branschens intresse att ta reda på saken så fort som möjligt?

Men oroa er inte, nu blåser nämligen förändringens vindar. Inom de närmaste åren kommer vi säkert att få ta del av mycket ny information gällande BARF-utfodring, eftersom Helsingfors universitet påbörjat ett viktigt grundarbete som kan fungera som grund för fortsatta studier.

Vid Walthams forskningscenter i Portland presenterades nyligen 3 finska studier som undersökt vilken effekt utfodring med rå föda haft på valpars höftproblem (http://bit.ly/waltham2013, s. 93), mot atopiska utslag och allergier (http://bit.ly/waltham2013, s. 127) och mot kroniska matsmältningsproblem (http://bit.ly/waltham2013, s. 128). Resultaten från dessa studier tyder på att rå föda har en förebyggande effekt mot många hälsoproblem.

Nyligen sammanställdes också resultatet från 632 hundägare som rapporterat om hur BARF-utfodringen inverkat på deras husdjurs hälsa genom vår hemsida. Ägarnas berättelser skickades oredigerade i sin helhet till Helsingsfors universitet för analys. Enligt forskningsrapporten rapporterade bl.a. 88 % av ägarna att BARF-utfodringen haft en positiv inverkan på hundens matsmältningsproblem. Här kan du bekanta dig närmare med materialet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa studier bara är förarbete inför bredare, kontrollerade studier. Vi väntar med spänning på ny forskningsinformation om BARF-utfodringens fördelar.

#4.3 Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna ge min hund rå föda

Även om du känner att du inte vet tillräckligt om hundens näringsbehov eller BARF-utfodring, finns det ingenting som hindrar dig från att ta reda på.

Läs på om kost och BARF-utfodring. Fråga dumma frågor! Fundera över vad en hund skulle äta ute i naturen. Vilka olika komponenter bör kosten bestå av, så att hunden inte drabbas av brister? Fråga andra hundägare om deras veckomenyer. Läs vad olika BARF-experterna har skrivit.

Och kom ihåg: följ med din egen hunds ätande och välmående. Du märker snart ifall någonting inte står rätt till. Mat som kanske går hem hos din väns hund, passar kanske inte för din egen hund.

Sluta tveka, börja barfa!

Källor:

Myths About Raw Feeding, http://bit.ly/raw-fed

The Waltham International Nutritional Sciences Symposium 2013. URL: http://bit.ly/waltham2013
– Page 93: Influence of Nutrition at Young Age on Canine Hip Dysplasia in German Shepherd Dogs: A Case-Control Study From Finland.
– Page 127: Diets or Food Items Fed to Dogs at Young Age And Their Association with Canine Atopy/Allergy Type of Dermatological Disease: Evidence From A Case Control Study In Finland. 
– Page 128: Association Between Raw Eggs in Puppy Nutrition And Owner Reported Chronic Intestinal Symptoms. 

Läs också: Myter om BARF, del #1Myter om BARF, del #2 och Myter om BARF, del #3.

Läs mer om vårt hundfoder.

Kommentarer