Älg

Vårt älgkött kommer från Finland och Sverige.