Älg

Älgköttets ursprung är Finland och Sverige, där älgarna vandrat fritt i skogarna och ätit naturlig mat.