Lamm

Vårt lammkött kommer till största del från finska gårdar och vi är glada över att kunna stöda den lokala produktionen så långt som möjligt. En del av vårt lammkött får vi från noggrant utvalda producenter i Norge som också de följer EU:s lagkrav samt Norges egna stränga lagkrav för djurhållning.