Lamm

Vårt lammkött kommer till största del från finska gårdar. En del av lammköttet får vi från utvalda producenter i Norge som även de följer EU:s lagkrav samt Norges egna stränga lagkrav för köttproduktion och djurhållning. En liten del av lammköttet kommer från utvalda producenter i Island.